zaterdag 12 mei 2012

Kinderen CBS de Driemaster Mastenbroek zetten overblijfjuf in het zonnetje.

Vrijdagmorgen 11 mei 2012 hebben de kinderen van CBS de Driemaster Mastenbroek overblijfjuf Alie van Dijk in het zonnetje gezet. Dit ter ere van haar 12,5 jarig jubileum als overblijfjuf op de Mastenbroekse school.
Alie van Dijk kwam niets vermoedend op school om, zoals de afgelopen 12,5 jaar gewoon voor haar is, de jongste kinderen van de school te begeleiden bij het overblijven. Echter voordat zij met haar taak kon beginnen, werd ze naar buiten geroepen.
Hier mocht zij op een bankje gaan staan, waarna ze door de kinderen werd toegezongen. Volledig verrast liet zij het allemaal over haar heen komen.
Na het zingen kreeg zij nog bloemen van de overblijfcommissie aangeboden en kreeg zij een vvv-bon van het onderwijzend personeel.
De school hoopt dat zij haar taak nog lang in goede gezondheid mag en kan uitvoeren.

maandag 07 mei 2012

IJsseldeltadag

Traditiegetrouw is de tweede zaterdag van mei, dus op 12 mei 2012, weer het decor voor de IJsseldeltadag. Voor het eerst sinds jaren niet in Mastenbroek, maar aan de Kamperzeedijk en omstreken. Diverse activiteiten zijn georganiseerd door een enthousiaste groep bewoners en ondernemers.
Een nieuw gebied, nieuwe ideeën en initiatieven. Hoewel we het erg jammer vinden dat Mastenbroek dit jaar niet mee mag doen wensen we de Kamperzeedijk veel succes, plezier en een geslaagde dag toe.
Omdat diverse ondernemers in Mastenbroek graag iets van hun bedrijf willen laten zien zullen ze binnenkort zelf een open dag organiseren. We kunnen alvast verklappen dat dat 26 mei e.a. op stapel staat. Binnenkort hoort u hier meer over.

maandag 07 mei 2012

Investeren in fietspaden

Er zijn van die momenten die je als bestuurslid van Polderbelangen bijblijven. Afgelopen donderdag was zo’n moment; de nieuwe fietspaden werden officieel geopend. Alle politieke zwaargewichten die het belang in Mastenbroek hebben liggen waren aanwezig. Gezamenlijk op een vierpersoonsfiets openden ze de fietspaden symbolisch middels dwars door een enorme poster te rijden geflankeerd door de leerlingen van de basisschool.
De waardering van dit project is van alle kanten groot. Het gebeurt je niet zomaar dat ineens voor 1,8 miljoen euro in je leefomgeving wordt geïnvesteerd... we zijn hiermee vereerd en aan de sprekers tijdens de opening te horen zijn de bestuurders zelf ook vereerd en terecht! In financieel zwaar weer verkerend zo’n enorme investering doen getuigt van lef en loyaliteit aan het Nationaal Landschap IJsseldelta. Afspraken worden nagekomen investeringen blijven doorgaan. De gemeente Zwartewaterland heeft de intentie om ook de laatste blinde fietspadvlekken op de kaart in te vullen. Langs de Schaapsteeg en Zwolsesteeg wil men binnen afzienbare tijd ook een fietspad aanleggen. Hoewel de gemeente Zwartewaterland in een financieel lastig parket zit blijven ze investeren in het Nationaal Landschap IJsseldelta; ook iets wat een eervolle vermelding waard is. Het mes snijdt aan twee kanten. De kinderen kunnen gebruik maken naar een veilige weg naar school en de recreant kan genieten van een prachtig mooi fietspad. Een aanwinst voor iedereen dus. Ga zo door zou ik zeggen!

zondag 06 mei 2012

Zeskamp Mastenbroek 2012 zeer geslaagd

30 april 2012 werd de zeskamp Mastenbroek weer gehouden en die was meer dan geslaagd! De voorbereidingen liepen soms iets wat stroef en de zaterdag van het opzetten kwam de regen met bakken uit de lucht. Maar toen maandagochtend het opbouwen verder ging kwam de zon er door en was het weer fantastisch. Iedereen had er zin in en startte met een goed humeur. De zeskamp werd geopend door ‘de Mastenbroekse fanfare’ met het Wilhelmus. Daarna werden de jokers gepresenteerd en kon de zeskamp beginnen met de spellen. Iedereen had er zin in en was bloed fanatiek. Alles verliep gelukkig soepel na enige aanpassingen. We kijken als commissie terug op een geslaagde zeskamp en willen iedereen bedanken voor de deelname en komst.
Voor meer foto's, kijk hier

zaterdag 05 mei 2012

Dodenherdenking en Bevrijding

Traditiegetrouw zorgde familie Palland dit jaar weer voor de vlaggen bij het monument aan de Oude Wetering.
Op het monument, dat 15 jaar geleden is geplaatst, staan de namen van 7 jonge Engelse militairen, die tijdens hun thuisvlucht op 13 juni 1944 zijn neergestort met de Lancaster PA 986.
De basisschool “De Driemaster”, locatie Mastenbroek en Polderbelangen Mastenbroek hebben beiden een boeket gelegd.

zondag 29 april 2012

Weidevogelkijkdag een succes!

Zaterdagmorgen 21 april 2012 was er op de weidevogelboerderij van Wim Van Ittersum in de Mastenbroekerpolder, een weidevogelkijkdag georganiseerd. Net als in de andere provincies van het land, was er ook dit jaar weer een moment waar mensen kennis kunnen maken met de weidevogels. Er waren meer dan twintig mensen aanwezig.
Deelnemers van de weidevogelkijkdag zijn door Mark Zekhuis van Landschap Overijssel verwelkomd en door de familie van Ittersum voorzien van koffie met iets lekkers erbij. Na een inleiding over de weidevogelboerderij door Wim van Ittersum en inhoudelijke informatie over weidevogels en weidevogelbescherming door Henk Spijkerman, reden de deelnemers mee op een open boerenwagen om op het land weidevogels te spotten. Op het bedrijf van de familie Van Ittersum is een weidevogelkijkhut geplaatst, van waaruit een ieder ongestoord weidevogels kan bekijken. Deze hut werd officieel geopend door burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland en kon iedereen vanuit de kijkhut met een telescoop en verrekijker de weidevogels observeren. Er waren diverse wulpen, grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs aanwezig. Omdat we niet met zijn allen naar de reeds gevonden nesten konden gaan, was er een alternatief. De deelnemers gingen met Jan Altena op zoek naar zelf nagemaakte nesten van weidevogels. In een stuk weiland waren acht nesten verstopt, waarin ook natuurgetrouwe eieren lagen van divers soorten. Het was leuk om te zien hoe de jeugd zijn best deed om zoveel mogelijk nesten te vinden en te markeren.

woensdag 25 april 2012

Wijkschouw

Maandag 16 april 2012 is Polderbelangen aanwezig geweest bij de wijkplatformbijeenkomst ‘s-Heerenbroek - polder Mastenbroek. De gemeente Kampen wil dit jaar nog meer nadruk leggen op initiatieven van bewoners die de leefbaarheid van hun buurt ondersteunen. Mocht u hiervoor goede ideeën hebben dan kunt u deze mailen naar info [at] polderbelangenmastenbroek.nl.

woensdag 25 april 2012

Oranjefeest CBS de Driemaster Mastenbroek één groot feest.

Vandaag, 25 april 2012, heeft CBS de Driemaster uit Mastenbroek weer haar Oranjefeest gevierd. Tijdens dit feest waren kinderen bezig met tal van activiteiten als, blikgooien, spijkerbroekhangen, quadrijden en dergelijke. Dit jaar was ook outdoor kinderopvang ‘Ontdek & doe’ aanwezig om de kinderen kano te laten varen.
De ochtend werd geopend met het zingen van enkele vaderlandse liederen. Hierbij was Burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland aanwezig om de vlag te hijsen. Na dit alles sprak de burgemeester nog een woord tot de kinderen. Waarna zij zich op de vele activiteiten stortten.
Spannende activiteiten zoals quadrijden en kanoën waren zeer in trek. Maar ook de traditionele spellen als spijkerbroekhangen, blikgooien en zaklopen (waar prijzen mee te verdienen viel) werden fanatiek gespeeld.
Om half twaalf gingen de kinderen in optocht de straat op om met hun versierde fietsen een rondje om de pastorie te gaan. Hierbij werden ze begeleid door marsmuziek.
Na deze optocht werden er prijzen uitgereikt voor iedere activiteit en kregen ook de kinderen met de mooiste versierde fiets een prijs.
Al met al kunnen kinderen, ouders en leerkrachten terugzien op een geslaagde dag.
Hilbert Koerhuis

zondag 15 april 2012

Lancering website www.poldermastenbroek.nl groot succes!

Onder grote belangstelling is de website poldermastenbroek.nl op 12 april gelanceerd. Als inleiding op de avond hield Jan v/d Wetering, neerlandicus en historisch kenner van de streek, een boeiende inleiding over de historie van de polder Mastenbroek. Aan de hand van 7 plaatsen van herinnering schetste hij een beeld van de ontwikkelingen en gebeurtenissen die beeldbepalend zijn geweest voor Mastenbroek.
Hierna mocht Klaas v/d Wal, voorzitter van de adviesraad Nationaal Landschap IJsseldelta, de site officieel openen. In zijn woord van dank benoemde hij allereerst het succes van de dorpsontwikkelingsplannen waar ook deze site uit voort komt. Verder tipte hij het belang van het Nationaal Landschap aan voor de komende jaren. De provincie heeft 6 miljoen subsidie toegezegd mits de gemeenten voor 25 % aan cofinanciering bijdragen.
Gerard Hendrix en Hendry van Ittersum hebben de site verder toegelicht. Vanuit het publiek waren de reacties zondermeer positief. Ook kwam de opmerking dat enkele onderwerpen nog onderbelicht waren. Daarvan zijn de makers zich zonder meer bewust, daarom is het ook van groot belang dat de inwoners foto’s en verhalen blijven aanleveren zodat telkens weer nieuwe en interessante informatie geplaatst kan worden. De Projectgroep Erfgoed o.l.v. Bernard Reuvekamp benadrukte dat hun werk nog lang niet af is en dat ze bijzonder geïnteresseerd zijn in nieuwe informatie. Men is nog op zoek naar een goede redacteur die mensen wil bezoeken en verhalen wil vastleggen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u zich melden bij een van bovengenoemde personen.

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed