sluiten

Verhaal: Het ' gouden kalf' van Mastenbroek

Op sommige bijbels die in de kerk van Mastenbroek in gebruik zijn en ook op trouwbijbels die weggegeven worden aan een bruidspaar staat in goud het kerkzegel van de kerk van Mastenbroek afgedrukt.

De kerkelijke gemeente van Mastenbroek had al in 1761 een kerkelijk wapen. Of het huidige zegel hetzelfde is als vroeger gebruikt werd, is niet duidelijk. Zo beschrijft Van Alphen in 1878 het als volgt: “ eene grazende koe met 1 Joh. 1 en Num. 19”, het omschrift: Lux lucens in tenebris.

De diaconie zou, volgens de administratie, een zilveren stempel hebben gehad vanaf 1889 tot ongeveer 1928 met het wapen er op.

Het zegel dat nu gebruikt wordt geeft de indruk al vrij oud te zijn, gezien de letters die er op staan. Het lijkt een ander zegel te zijn dan in de 19e eeuw gebruikt werd, omdat de beschrijving van Van Alphen verschilt met wat er nu op te zien is.
De koe staat onder een boom, maar graast niet. Het omschrift luidt: “Nos Christi sanguis mundat non rufa iuvenca”. (Het is niet het bloed van de rode vaars, maar het bloed van de Here Jezus Christus dat ons gereinigd heeft van al onze zonden”.)
Later wordt gemeend dat de koe niet onder een boom staat maar voor een altaar waarbij de rook omhoog kringelt.

Een gastpredikant merkte naar aanleiding van het zegel, dat in goud op de bijbels gedrukt staat op, dat in Mastenbroek het gouden kalf op de bijbel afgedrukt staat.

Bron(nen): 
Bronnen: Jan en Dirk van Ittersum, boekje uitgegeven in 1981 ter gelegenheid van de restauratie van de kerk van Mastenbroek
Auteur: Annet Jonker
Foto: ut bovengenoemd boekje, Annet Jonker