sluiten

Verhaal: Polder Mastenbroek, wat is het, wat was het?

De polder Mastenbroek en “Mastenbroek” zijn eigelijk twee verschillende begrippen. Het eerste omvat alles wat binnen den ringdijk ligt, terwijl met “Mastenbroek” meer inzonderheid wordt bedoeld dat gedeelte waar de grintwegen aan weerszijden van de Bis(schops)wetering, Oude Wetering en Nieuwe Wetering loopen, het groote, middelste van den polder dus, waarvan de Ned. Herv. Kerk weer ongeveer het middelpunt vormt. De polder word bestuurd door het Vereenigd College, bestaande uit 8 hoofdingelanden,4heemraden en den dijkgraaf, welke laatste vijf het dagelijksch bestuur vormen, ’t welk gewoonlijk elken marktdag van Zwolle even ten kantore van het waterschap, aan de Veemarkt vergadert.

De polder Mastebroek behoort wel tot negen gemeenten nl. Zwolle, Zwollerkerspel, Hasselt, Genemuiden, Grafhorst, IJsselmuiden, Kampen, Wilsum en Zalk-Veecaten. Zwollerkerspel en IJsselmuiden nemen het leeuwendeel voor haar rekening, de eerste gemeente strekt zelfs tot dicht bij Oosterholt uit ,terwijl IJsselmuiden weer tot vlak bij de Masterbroekerkerk gaat en het station Mastenbroek nadert.

Bron(nen): 
J.W. Holtland, in Landbouwblad 24-8-1928, n.a.v Landbouw Tentoonstelling “Zwolland” , 1928 in Zwolle