Buurt aan Zet, Gemeente Kampen stelt € 25.000 beschikbaar voor buurtinitiatieven

De gemeente Kampen wil meer aandacht voor de sociale kant van het wonen en leven. Het gaat er dan om hoe mensen samen leven en wonen in een wijk én om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bewoners voor meer leefbaarheid in hun eigen wijk. Dit doet de gemeente door inwoners te stimuleren meer initiatieven te nemen voor hun wijk en hen op termijn ook meer zeggenschap te geven in hun wijk.
De gemeente Kampen slaat dus een nieuwe koers in en roept haar inwoners op om zelf met initiatieven te komen die eraan bijdragen dat het samen wonen en leven
in hun wijk verbeterd. Om dit te stimuleren stelt het college dit jaar voor het eerst geld beschikbaar voor het project ‘Bewonersinitiatieven leefbaarheid’. Met dit bedrag, van in totaal € 25.000, hoopt de gemeente dat Kampenaren, samen met hun buurt- en straatgenoten, op zoek gaan naar een mooi project om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Voorwaarde is wel dat het initiatief van bewoners zélf komt, dat het initiatief gedragen wordt door andere bewoners in de wijk en dat andere bewoners zich ook actief inzetten en meewerken aan het plan.
Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk of kern te verbeteren? Dan kunt u uw voorstel tot 14 september a.s. indienen. Dit kan bij uw eigen wijk of dorpsvereniging, bij de gemeentelijke wijkcoördinator Jan van der Vloet via
(038) 339 29 75 of j.vandervloet [at] kampen.nl of via het formulier op www.kampen.nl/buurtaanzet. Eind september wordt bekend gemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het project. Kijk voor inspirerende voorbeeldverhalen op www.kampen.nl/buurtaanzet .
bron: gemeente Kampen