Inloopbijeenkomsten bestemmingsplan buitengebied

De gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het bestemmningsplan buitengebied van Nationaal Landschap IJsseldelta. Het huidige gebruik van de bouwkavels en de actuele trends zijn in de afgelopen tijd geïnventariseerd. Onder andere is er contact geweest met de agrarische ondernemers over het vormgeven van de nieuwe bouwvlakken voor hun bedrijf. Op basis hiervan worden er een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd waar de resultaten zullen worden getoond.
Op de volgende data kunt u bekijken hoe e.a. eruit zal komen te zien:
Gemeente Kampen: donderdag 28 juni (specifiek Mastenbroek en rivierengebied,aanmelden vooraf is gewenst)
Gemeente Zwartewaterland: woensdag 20 juni
Gemeente Zwolle is bij ons nog niet bekend.