Nieuw afvalbeleid gemeente Zwartewaterland roept vragen op

Als het goed is hebben de inwoners van de gemeente Zwartewaterland een brief ontvangen waarin het nieuwe afvalbeleid van deze gemeente wordt aangekondigd en toegelicht. E.a. zal behoorlijk gaan veranderen: de groene container komt terug in het buitengebied en de ophaalfrequentie van de grijze container gaat terug naar eens per vier weken. Men wil wel ondergrondse afvalcontainers gaan plaatsen waarin centraal afval kan worden gestort. Dit zijn een aantal maatregelen die tot doel hebben om het afval meer te gaan scheiden. De voornemens van de gemeente zullen ongetwijfeld goed in te passen zijn binnen de bebouwde kom, maar pakken voor het buitengebied eens stuk ongunstiger en onpraktisch uit. Polderbelangen heeft inmiddels een onderhoud gehad met de verantwoordelijk wethouder en haar zorgen kenbaar gemaakt. Graag zouden we uw reactie horen in deze kwestie door een mailtje naar ons toe te sturen via deze site of via info [at] poldermastenbroek.nl . Laat uw stem horen zodat wij dit kunnen overbrengen naar de gemeente.