Vakantie Bijbel Klub (VBK)

In de laatste week van de zomervakantie wordt deze activiteit georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Mastenbroek en Zalk. De jongere jeugd (tot en met groep zeven van de basisschool) komen op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen samen in de schuur van de familie Van Ittersum Groenvoorziening in ’s Heerenbroek, terwijl de tieners van groep acht tot en met 14 jaar gaan kamperen bij de familie Altena, Bisschopswetering 71. Op de zondag na deze week wordt er in de kerken een afsluitende dienst gehouden.

Bron: http://hervormdmastenbroek.nl/vakantie-bijbel-klub