18 september ledenvergadering Polderbelangen Mastenbroek

Op 18 september as. vindt de jaarlijkse ledenvergadering van Polderbelangen Mastenbroek weer plaats. Het bestuur zal dan verantwoording afleggen en verslag doen van het afgelopen verenigingsjaar. Alle leden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Na de pauze zal er een interessante spreker een presentatie verzorgen. De precieze invulling hiervan zullen we z.s.m. bekend maken. Binnenkort ontvangen de leden een uitnodiging en de notulen van de vorige ledenvergadering. Tot 18 september!