Afvalbeleid Mastenboek

Afgelopen week zijn wij met 3 bestuursleden van polderbelangen naar het gemeentehuis in Hasselt geweest. Hier hadden we een gesprek met Wethouder Meijer. Het ging over het afval beleid in gemeente Zwartewaterland en dan toegespitst op Mastenbroek. Het was een goed gesprek. We zijn op tijd, om bij volgende beslissingen ook betrokken te zijn. En dit is belangrijk, omdat het afvalbeleid al verandert en de komende jaren nog verder gaat veranderen. Ook gemeente Zwolle en Gemeente Kampen zullen de komende jaren het afvalbeleid gaan wijzigen, maar daar zijn nog geen details over bekend.

De gemeente Zwartewaterland wil, net als de rest van Nederland, meer doen voor het milieu en hiervoor is landelijk het omgekeerd inzamelen bedacht. Omgekeerd inzamelen houdt in dat het afval nog verder gescheiden wordt in: Gft-afval, oud papier, glas, plastic en restafval. Het glas brengen de meeste mensen naar de glasbak, het oud papier wordt aan huis opgehaald of wordt gebracht naar een verzamelcontainer, het gft-afval wordt (weer) aan huis opgehaald of gaat naar de compost/mesthoop achter het huis, het plastic afval wordt in zakken aan de weg gelegd of verdwijnt in het restafval, en het (laatst overgebleven) restafval gaat in de container en wordt per huis opgehaald.

Het aan huis ophalen van afval verandert nu al in de steden. Per straat of aantal inwoners wordt een verzamelcontainer geplaatst. Nu wordt het restafval niet meer aan huis opgehaald, maar ga je met je zakje afval naar de verzamelcontainer. Dit is in de stad ongeveer 50 tot 200 meter van je huis. De gemeente wil dit ook gaan uitproberen op het platteland en is met een proef bezig. Als deze proef is afgelopen, wordt polderbelangen wederom uitgenodigd voor een gesprek om te kijken wat er uit de proef gekomen is, en of Zwartewaterland de verzamelcontainers ook wil doorvoeren in Mastenbroek.

Polderbelangen heeft duidelijk aangegeven dat wij tegen verzamelcontainers zijn, zowel voor de afstanden die de mensen moeten gaan afleggen met hun zak vuilnis als tegen de mogelijke dump plek die kan ontstaan. Dit omdat er weinig sociale controle is bij een ondergrondse container. Wij wachten de resultaten van het onderzoek af.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit onderwerp horen wij dit graag! Laat u horen (lezen) via e-mail: info [at] poldermastenbroek.nl