Bestemmingsplan buitengebied gemeente Zwartewaterland ligt nu ter inzage

Vanaf 29 mei ligt het ontwerp bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Zwartewaterland ter inzage. via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u inzien wat het ontwerp inhoudt. Dit bestemmingsplan is de basis van alle activiteiten in het buitengebied. Daarnaast worden details over de uitvoering van bouwwerken beschreven. De ontwikkelingsmogelijkheden van alle bedrijfslocaties worden in het bestemmingsplan vastgelegd. Dit kan van grote invloed zijn op toekomstige bouw- en ontwikkelingsplannen. Het is bijzonder de moeite waard om studie te maken van het ontwerp bestemmingsplan buitengebied. Er is mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tot 10 juli 2013