Herinrichting parkeerplaats voor het Trefpunt, school en kerk.

In de centrumcommissie Mastenbroek bestond al enige tijd de wens voor het aanpassen van de parkeerplaats in het centrum van Mastenbroek. Nu de het uitvoeringsprogramma PolderPlan Mastenbroek ten einde loopt bleek dat er nog wat ruimte in het budget te zitten voor de uitvoering van dit plan. Samen met een bijdrage uit het verjaardagsfonds van de Hervormde Kerk kon de financiering worden rond gemaakt, waarvoor onze hartelijke dank. Er is een voetpad aangelegd waardoor de gebruikers van de parkeerplaats niet meer over de weg hoeven te lopen. Verder zijn onder de bomen voor het Trefpunt 5 verharde parkeerplaatsen gerealiseerd. De firma Visscher uit Mastenbroek verzorgde de aanleg. Het resultaat mag er zijn!