Opening QR punt Kruisvliet

Vanuit deze website is een begin gemaakt met de mogelijkheid om in de polder informatie op te halen over een punt waar iemand dan is. Zeg maar een mobiele website van Mastenbroek Toen. Straks kan een bewoner of bezoeker via een zogenaamde QR code de informatie krijgen over een wetering, een boerderij of een bijzonder punt. Om ervaring ermee op te doen en het hele systeem op te zetten hebben we een beschrijving gemaakt van het kruispunt Kruisvliet, in het centrum van de polder, een van die markante punten in Mastenbroek.
Op vrijdag 18 januari 2013 vanaf 15.00 'openen' we dat punt officieel. We doen dat door eerst bij elkaar te komen in het Trefpunt. Nieuwsgierig? U bent van harte welkom.