Wegbermproblematiek behandeld in de gemeenteraad Zwartewaterland

Enige tijd geleden heeft Polderbelangen middels een brief aan het college van B en W en aan de gemeenteraad de slechte wegberm aan de Nieuwe wetering aan de kaak gesteld. Er is nu nieuws te melden: Afgelopen donderdagavond is er tijdens de raadsvergadering middels de ingekomen stukken aandacht besteed aan de slechte wegberm aan de Nieuwewetering.
Verantwoordelijk wethouder Visserman heeft toegezegd om binnenkort met een raadsvoorstel te komen om dit probleem op te lossen. Aangezien hij dit eerst in het college van B en W moet bespreken kan er op dit moment nog geen uitsluitsel worden gegeven hoe de oplossing er uit komt te zien. Zodra er meer bekend is, komt de wethouder hier op terug. We houden u op de hoogte.