Cursus vrijwillige weidevogelbescherming

De agrarische natuurvereniging Camperland organiseert op donderavond 3 april en zaterdagmorgen 12 april een cursus weidevogelbescherming voor vrijwilligers en agrariƫrs.

Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer deze nesten sparen. Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee.

Aan de deelname van de cursus zijn geen kosten verbonden. Opgave bij Joop Beens tel 038-3856347.

Deelname is beperkt!

Het hele artikel kunt u lezen op: http://www.zwartewaterkrant.nl/nieuws41254

foto: Herma van Gerner