Herdenkingsdienst Mastenbroek 650 jaar

Afgelopen zondag vond de herdenkingsdienst Mastenbroek 650 jaar plaats. De kerk was goed gevuld met zowel regelmatige bezoekers, maar ook oud Mastenbroekers en andere belangstellenden. Ds. Dekker leidde deze dienst met een preek over Psalm 118. “Dit is de dag” was het thema. Naast samenzang liet ook het gelegenheidskoor onder leiding van Sienke van de Steege een drietal liederen horen.
Na de dienst was er nog gelegenheid tot koffiedrinken in het Trefpunt. Ook hier is goed gebruik van gemaakt. We willen iedereen hartelijk danken die aan deze dienst heeft meegewerkt.