Mastenbroek 650 jaar afgesloten met feestweekend.

Afgelopen weekend zijn de festiviteiten rondom het 650 jarig bestaan van Mastenbroek afgesloten. Het tentfeest en het bourgondisch buffet waren de laatste activiteiten rondom het 650 jarig bestaan van de polder

Tentfeest
Op vrijdagavond mochten de keten het spits afbijten met het tentfeest op het terrein van de firma Visscher grondverzet. Het was een goedbezochte avond met veel jeugd en jeugdige senioren. Ongeveer 150 a 200 bezoekers brachten een bezoekje aan de feesttenten. De sfeer zat er goed in en pas in de late uurtjes verlieten de laatste bezoekers het terrein.
Vanaf deze plaats willen we onze complimenten aan de organisatie geven die onder leiding stond van Lilian Kamphof.

Bourgondisch buffet
Op zaterdagavond had Polderbelangen zelf het initiatief in de festiviteiten. Rondom en in het Trefpunt vond een Bourgondisch buffet plaats met diverse lekkernijen. Hierbij mocht het varken aan het spit natuurlijk niet ontbreken. Dhr Roeland uit Hasselt was bereid gevonden om dit varken te draaien en te versnijden. De mensen van het Trefpunt waren toepasselijk gekleed in klederdracht wat de hele avond een extra historisch tintje gaf. Ruim 100 inwoners waren aanwezig bij deze gezellige avond.
Natuurlijk konden de bezoekers niet om de voetbal heen, daarom was rond 10 uur in het Trefpunt de wedstrijd te volgen op groot scherm. De afloop is bekend en de avond werd daarom ook in opperbeste stemming afgesloten.