Programma festiviteiten 650 jaar Mastenbroek is bekend!

Dit jaar bestaat Mastenbroek 650 jaar. Dit willen we als inwoners niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben Polderbelangen, CBS De Driemaster, de Nederlands Hervormde Gemeente en de jeugd van Mastenbroek gezamenlijk een commissie gevormd en een mooi programma met festiviteiten opgesteld. Op diverse data in mei, juni en juli zullen er allerleid activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd.

24 MEI IJSSELDELTADAG thema: Mastenbroek 650 jaar
Op 24 mei vindt de IJsseldeltadag in Mastenbroek plaats. Op 8 locaties in de polder openen diverse bedrijven hun deuren voor het publiek. Naast een kijkje in de stal worden tal van aktiviteiten georganiseerd voor jong en oud. De werkgroep Eigentijds erfgoed Mastenbroek zal haar werkzaamheden presenteren en oude voorwerpen tentoonstellen. Ook word er een kleurwedstrijd georganiseerd. De kleurplaat is te downloaden vanaf de website www.ijsseldeltadag.nl De Toegang is overal vrij. Voor meer informatie en het exacte programma zie: www.ijsseldeltadag.nl

13 JUNI KINDERSPELEN
Op vrijdag 13 juni organiseert CBS De Driemaster kinderspelen voor alle basisschoolkinderen uit Mastenbroek, dus ook voor de kinderen die niet in Mastenbroek naar school gaan.
Vanaf 13.00 uur zijn de kinderen welkom bij de school in Mastenbroek.
Zij kunnen zich daar tot 17.00 uur vermaken met allerlei spelletjes. Opgave is niet nodig.

22 JUNI HERDENKINGSDIENST
Zondag 22 juni organiseert de Nederlands Hervormde Gemeente Mastenbroek een herdenkingsdienst voor de inwoners van Mastenbroek. Deze dienst is bedoeld voor alle Mastenbroekers en allen die Mastenbroek een warm hart toedragen. De dienst begint om 10.00 uur en daarin zal voorgaan Ds. W.M. Dekker uit Waddinxveen, tot voor kort bewoner van de pastorie in Mastenbroek. Na de herdenkingsdienst mogen we elkaar ontmoeten in Het Trefpunt naast de kerk voor een kop koffie, thee of limonade.
Tijdens de dienst zal er een koor van en door Mastenbroekers hun medewerking verlenen.
De eerste oefenavond is op vrijdagavond 9 mei om 20.00 uur in de kerk van Mastenbroek. Dus kan je zingen, zing dan mee!!!
Voor meer info: Arnold van Ittersum, email agvanittersum623 [at] freeler.nl of tel. 038-3446266 en Henk Altena, email hwaltena [at] online.nl of tel. 038-3446295.

4 JULI TENTFEEST
Voor de jongeren (en wie zich jong voelen)in Mastenbroek wordt er vrijdagavond 4 juli een tentfeest georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op het terrein van Visscher Grondverzetbedrijf B.V.
Contactpersoon: Lilian Kamphof, email kamphoflilian [at] hotmail.com

5 JULI BOURGONDISCH BUFFET
Het jubileumfeest wordt afgesloten met een Bourgondisch buffet op zaterdagavond 5 juli. Vanaf 20.00 uur zijn alle Mastenbroekers welkom in Het Trefpunt in Mastenbroek.
Opgeven kan t/m 29 juni bij: Sietze Kattenberg,
email info [at] poldermastenbroek.nl of tel. 038-3317808