Zing mee met het koor Mastenbroek 650 jaar!

Het ligt in de bedoeling om voor het 650 jaar bestaan van Mastenbroek een koor te vormen van en door Mastenbroekers.
Het koor zal een aantal nummers zingen in een jubileum kerkdienst op zondag 22 juni.
Het geheel zal onder leiding staan van Sienke van de Steege.
Uiteraard moet er ook gerepeteerd worden, de eerste repetitie is op vrijdag avond 9 mei om 20.00 uur in de Mastenbroeker kerk
Op die avond zullen de verdere data worden afgesproken.
Iedere inwoner van Mastenbroek of die onze polder een warm hart toedraagt is van harte uitgenodigd om mee te zingen.
Ook als u zich wat minder betrokken voelt bij de kerk alhier; schroom niet maar wees welkom.
Dus kun je zingen zing dan mee!!!
voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold van Ittersum of Henk Altena