Aktiviteiten rondom AED

Momenteel spelen er een aantal activiteiten rond de AED. Deze treft u onderstaand puntsgewijs aan.
• Woensdag 25 februari organiseert Polderbelangen Mastenbroek een herhaling AED/reanimatie in Het Trefpunt te Mastenbroek.
Aanvang 20.00 uur. Max. 12 deelnemers.
Aanmelden: info [at] poldermastenbroek.nl

• Er hangt sinds een paar maanden een AED bij Het Trefpunt. Wij hopen natuurlijk dat deze AED nooit gebruikt gaat worden. Maar ingeval van nood vragen wij u het volgende.
Willen alle personen in Mastenbroek die in het bezit zijn van een geldig certificaat AED, diploma BHV of diploma EHBO zich melden bij:
info [at] poldermastenbroek.nl Naam, adres, emailadres, AED/BHV of EHBO en uw telefoonnummer.