Ambassadeurs van de IJsseldelta

35 personen uit de IJsseldelta volgden in de afgelopen voorjaar een ambassadeurscursus, aangeboden door het Nationaal Landschap IJsseldelta.
De onderwerpen die aan de orde kwamen:
Kennis van de recreatieve en toeristische mogelijkheden van het gebied
Kennis van de kernkwaliteiten van het gebied
Kennis vande historie, cultuur en natuurwaarden van het gebied
Kennis van de organisatie van het Nationaal Landschap en het stelsel van de Nationale Landschappen.
Ook enkele Mastenbroekers sloten de cursus met goed gevolg af.