Bestuur gebiedscoöperatie

Op 18 september werd het bestuur van de gebiedscoöperatie benoemd door de gebiedsraad. v.l.n.r. Ties de Groot, Lammert Kragt, Cor Pierik, Gerard Lokhorst.
Waling Meyer en een nog te benoemen bestuurslid ontbreken. Ook Polderbelangen Mastenbroek is lid van de gebiedscoöperatie IJsseldelta.