Coöperatieve Stoomzuivelfabriek" s-Heerenbroek

Op 7 mei 1915 is er voor de eerste maal melk geleverd aan de nieuw opgerichte Coöperatieve Stoomzuivelfabriek" s-Heerenbroek" Omdat dit 100 jaar geleden heeft plaats gevonden ,hebben vrijwilligers van "de Kroon" een prachtige expositie samen kunnen stellen over de fabriek met foto-s, documenten, namen van melkrijders en originele attributen van de botermakerij ,laboratorium enz. Ook is er een levensloop van s-Heerenbroeker weerman Jan Pelleboer te zien. Museum "De Kroon" te s-Heerenbroek is geopend op zaterdagmiddag, van april t/m oktober van 13.30 tot 16.30 uur