Glasvezel vertraagd

Veel delen van Kop van Overijssel worden gekenmerkt door vele waterwegen en -keringen. Dit maakt de aanleg van glasvezel in het buitengebied complex. Om de aanleg te realiseren moeten we waterwegen en -keringen doorkruisen of alternatieve routes aanleggen. In overleg met het Waterschap en de aannemer hebben we overlegd hoe we dit het beste kunnen doen.

Om zoveel mogelijk werkzaamheden te kunnen continueren, heeft de aannemer de planning in zijn geheel herzien. Bepaalde gebieden zijn naar voren gehaald en andere gebieden zijn juist wat naar achter geschoven. Hieronder zie je de aangepaste planning.