Aanleg glasvezel in kop van Overijssel nadert eindfase.