Dorpen en Zon in de IJsseldelta

Dorpen en Zon in de IJsseldelta

Dorpen spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid in het buitengebied. Veel dorpen beschikken over een ontmoetingsplek in de vorm van een multifunctioneel centrum/dorpshuis. Samen met ’s Heerenbroek (De Kandelaar), Grafhorst (Basisschool Het Visnet), Kampereiland (Ons Erf) en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ) werken wij aan het project ‘Dorpen en Zon’. Wij willen met dit project het belang van onze ontmoetingsplekken verbinden met de opgave rondom duurzaamheid & energie. De GCIJ heeft dit project ontwikkeld, een subsidie hiervoor aangevraagd en begeleidt ons bij de uitvoering.

Het project zet concreet in op het benutten van daken van dorpshuizen en andere publieke gebouwen voor de opwek van duurzame zonne-energie. In de eerste fase van het project werken wij de business cases per locatie uit. De wens is uiteraard dat er vier business cases uitgevoerd worden, met een breed draagvlak onder deelnemende dorps-, stads- en streekbewoners. Het project wordt als een succes gezien, als veel mensen deelnemen om de uitvoering mogelijk te maken.

In het tweede kwartaal van dit jaar verwachten wij de eerste resultaten voor wat betreft de haalbaarheid van de diverse businesscases. Is deze succesvol, dan dienen wij gezamenlijk een aanvraag in bij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, bij de RVO. Na de zomer verwachten we per dorp te kunnen starten met de werving van deelnemers. U hoort dan opnieuw van ons en rekenen op een grote belangstelling!

-Trefpunt Mastenbroek-