Polderbelangen Mastenbroek trapt’m an

Donderdag 4 juli jl. hield de provincie Overijssel in Nijverdal de startbijeenkomst voor het programma Leefbaar Platteland. Namens Polderbelangen Mastenbroek overhandigden Wim de Leeuw en Henk Selles de felicitaties aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. De felicitaties gingen vergezeld van een flesje Mastenbroeker parfum ‘l Essence de Mastenbroek, verpakt in – hoe kan het ook anders – een boerenzakdoek.
Wie trapt’m an
We gaan op weg, of zoals ze in het Nedersaksisch zeggen: Wie trapt’m an was de titel van de startbijeenkomst voor de aanpak Leefbaar Platteland 2024-2027. Gedurende deze vier jaar is 16 miljoen euro beschikbaar gesteld om samen met inwoners en andere partners, zoals ondernemers en medeoverheden, te werken aan toekomstbestendige oplossingen om een leefbaar platteland te realiseren.
Ook Polderbelangen Mastenbroek is van mening, dat een vitaal en leefbaar platteland van groot belang is en hoopt dan ook in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds.
‘Behoud door ontwikkeling’ was destijds de slogan van het Nationaal Landschap IJsseldelta, en daar kan Polderbelangen nog steeds achter staan. Ontwikkeling is noodzakelijk voor de instandhouding van voorzieningen zoals school, kerk en ontmoetingscentrum en om de vergrijzing tegen te gaan.
Fotobijschrift:

Van links naar rechts: Wim de Leeuw (Polderbelangen Mastenbroek), Gert Harm ten Bolscher (gedeputeerde Leefbaar Platteland), Henk Selles (Gebiedscoöperatie IJsseldelta) en Harrie Rietman (wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Zwartewaterland).