Nieuwsbrief juni 2012

Agenda

vrijdag 6 juli, 20.00 u, Polderconcert in de tuin van de pastorie

zaterdag 1 september, vanaf 14.30 u., Polderborrel in theetuin Stadsland, Hasselterdijk 57

woensdag 19 september, Ledenvergadering Polderbelangen, Trefpunt

Polderconcert, vrijdagavond 6 juli 2012

Na het succes van het vorig jaar toen 300 mensen het bijzondere openluchtconcert bezochten, organiseert de werkgroep Gastvrijheid van Polderbelangen in de tuin van de pastorie aan de Kerkwetering weer een uniek concert. Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel uit Zwolle verzorgt een gevarieerd programma met verrassende muziek. Ook voor mensen die minder met klassieke muziek hebben is het een aangenaam programma. Het is heel bijzonder om de jeugd, ook uit Mastenbroek, op deze manier in actie te zien.
Om het concert extra allure te geven heeft de organisatie Barbara Lok, vocaliste uit Sint-Jansklooster uitgenodigd. Zij zal een aantal liederen zingen begeleid door het orkest. Barbara Lok treedt regelmatig op als zangeres.

Het vorig jaar waren verreweg de meeste bezoekers van buiten de polder. Deze keer komen er vast meer Mastenbroekers.

Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar via Corry van der Weerd, Bisschopswetering 87, Mastenbroek, tel 038 3446428 of hilke2 [at] hetnet.nl. Het aantal plaatsen is beperkt, het is verstandig een toegangsbewijs te bestellen.

Het orkest vindt plaats in de openlucht. We verwachten mooi weer maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Het kan fris zijn. Bij slecht weer gaat het concert niet door. Dat zal worden aangegeven op www.poldermastenbroek.nl.

Het concert op vrijdagavond 6 juli begint om 20.00 uur, u bent welkom vanaf 19.30 uur

Inrichten centrum: school, Trefpunt en de Staete

Na een lange voorbereidingsperiode ziet het er nu uit dat we aan de slag kunnen met de nieuwe inrichting van het plein voor de school en het Trefpunt en met het pleintje in het centrum van Mastenbroek, de Staete.

De vergunningaanvraag ligt bij de gemeente en de financiering is bijna rond.
Een deel van de financiering komt uit het Polderplan dat eerder is vastgesteld. Extra financiering komt van de provincie en van de gemeenten in het kader van het Nationaal Landschap. Omdat het werk aan het pleintje onderdeel uitmaakt van het project ‘natuurvriendelijke oevers en fietspaden’ dat de afgelopen maanden in de polder is gerealiseerd, heeft het waterschap Groot Salland een extra bijdrage geleverd.
We hebben verder nog twee aanvragen lopen; een bij de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Mastenbroek als bijdrage in de kosten voor het schoolplein en een bij het fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank Vaart & Vechtstreek voor het pleintje.

De extra bijdrage voor de Staete, zoals we het pleintje noemen, komt onder andere omdat het pleintje als het ware het centrum is van Polder Mastenbroek maar daarmee ook van het Nationaal Landschap IJsseldelta.
Het is de bedoeling om een deel van de foto’s op de muur - het zijn er niet zoveel als op het plaatje hierboven - te laten bestaan uit foto’s van het Nationaal Landschap. De overige zijn oude foto’s van de polder. Die staan ook op de website Mastenbroek Toen (zie www.poldermastenbroek.nl). Ze laten iets zien van de rijke geschiedenis van de polder.

We willen de volgende planning aanhouden:
• Vanaf midden augustus zullen de bomen op het pleintje worden verwijderd, op 5 na.
• Vanaf begin september begint de aannemer met de inrichting van het pleintje. In totaal zullen de werkzaamheden 6 weken duren.
• Het werk aan het schoolplein en het Trefpunt begint op 10 september en zal in drie weken helemaal zijn afgerond.

Omdat we afspraken moeten gaan maken met de aannemer en anderen willen we u vragen, als u nog opmerkingen heeft, die snel door te geven.
Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die bij de werkzaamheden voor de school en het Trefpunt mee willen werken. Om de kosten te drukken hebben we ook vrijwillige inzet nodig. Mocht u op een of andere manier mee willen werken, laat het ons weten.

Informatie en opmerkingen: Marriët de Jonge, marrietdejonge [at] hotmail.com

Van het bestuur Polderbelangen Mastenbroek…

In het voorgaande heeft u gelezen dat men druk bezig is met diverse projecten in de polder. Er is veel voorbereiding aan vooraf gegaan en de eerste resultaten van het PolderPlan beginnen zichtbaar te worden. Als bestuur zijn we hier heel content mee. Een grote groep enthousiaste mensen denkt mee en helpt bij de uitvoering van het PolderPlan. We zijn nog niet klaar met de uitvoering, maar een tussentijdse pluim als blijk van waardering voor deze mensen lijkt ons op de juiste plaats! Ga zo door.

Ledenvergadering Polderbelangen 19 september

De derde woensdag van september vindt traditiegetrouw de ledenvergadering van de Vereniging Polderbelangen plaats. Als vereniging willen we u dan weer bijpraten over diverse zaken die in de polder spelen of speelden. Verder zullen we verantwoording afleggen over het afgelopen verenigingsjaar. Na de pauze is altijd ruimte voor een interessant onderwerp/invulling. We denken hier nog over na, de eerste ideën hierover zijn veelbelovend!

Tenslotte

Vanaf 2013 willen we deze Nieuwsbrief via e-mail versturen. Het bespaart kosten en is wel zo handig. Via de nieuwe site van Polderbelangen, zie www.poldermastenbroek.nl, kunnen we makkelijk nieuwsbrieven maken en versturen.
Het betekent wel dat we u willen vragen voor die tijd als u dat nog niet heeft gedaan via de website of rechtstreeks aan info [at] poldermastenbroek.nl, uw e-mailadres door te geven.
Dus nog twee papieren nieuwsbrieven maar daarna alleen nog digitaal.
Voor de enkeling die geen mail heeft bedenken we nog wel een oplossing.

Verder willen we u wijzen op de website www.poldermastenbroek.nl. Heeft u ideeën, opmerkingen, fotomateriaal of verhalen die interessant kunnen zijn voor de site, dan horen we dat graag van u. Ook nieuwsberichten uit de polder zijn van harte welkom.