De wulp - Numenius arquata

Het is niet echt moeilijk om een wulp te herkennen: 'De wulp wijst met zijn snavel naar zijn gulp', luidt het bekende ezelsbruggetje. Die lange omlaag gebogen snavel is van verre al te zien. En als je de wulp niet goed op het oog kunt herkennen, dan zeker wél met je oren! Het geluid van deze vogels is niet te missen: een soort jodelende triller. Wie dit geluid eenmaal kent zal het niet snel vergeten. Voor de inwoners van Mastenbroek is dit het karakteristieke geluid dat het voorjaar inluidt.

De toename van het aantal wulpen in de polder is te verklaren door de verandering van habitatkeuze: van heideterreinen en duinen naar graslanden. Wel betekent deze verandering van leefomgeving dat deze soort gevoelig is voor grote agrarische veranderingen. Ook voor deze vogel geldt dat er veel broedsels verloren gaan door intensieve landbouw! Nestbescherming blijft dus zeker nodig om deze prachtige broedvogel te behouden in de Mastenbroeker polder.

Auteur: 
Tekst en foto: Herma van Gerner. Copyright & Photo Credit: Herma van Gerner