Grutto – Limosa limosa

Grutto's zijn dè ambassadeurs van het Nederlandse polderlandschap. Hoewel deze weidevogels gelukkig nog steeds aanwezig zijn in de polder Mastenbroek, omdat ze hier in een ver verleden een uitstekend habitat gevonden hebben in onze uitgestrekte graslanden, moeten we vrezen dat de Grutto ook hier in de nabije toekomst zal verdwijnen.
In samenwerking met verschillende instanties wordt er echter door enkele boeren in de Mastenbroeker polder hard gewerkt om de Grutto te behouden in ons gebied door het creëren van goede leef- en broedomstandigheden. Deze agrariërs richten zich dus duurzaam op de bescherming van broedende weidevogels en hun opgroeiende kuikens. Laten we hopen dat de Gruttoroep nog lang te horen is in de polder ….
Tekst: Herma van Gerner
Copyright & Photo Credit: Herma van Gerner

Auteur: 
Tekst en foto: Herma van Gerner