Kerkuilen

De kerkuilen in en rond Zwolle hebben in 2014 zeer goede broedresultaten behaald. Ook in de polder Mastenbroek was het aantal uitgevlogen jonge Kerkuilen hoog.

De reden van het goede resultaat was de overweldigende aanwezigheid van muizen. Naast kerkuilen profiteerden ook andere muizeneters zoals torenvalken, buizerds, ransuilen en steenuilen van deze rijke dis. Zelfs waren er een aantal broedgevallen van de zeldzamere velduilen in de Mastenbroekerpolder.

Door de vrijwilligers van de Stichting Avifauna Zwolle zijn vele bezoeken afgelegd bij een groot aantal boerderijen in de polder om daar de opgehangen nestkasten te inspecteren.
Zo ook aan de Nieuwe Wetering 1, waar een Kerkuilen paar voor de eerste keer tot broeden kwam. Onder normale omstandigheden legt een kerkuil 6 tot 7 eieren maar in dit nest lagen11 eieren bij de eerste controle. Begin augustus zagen we de eerste jongen voorzichtig naar buiten kijken en werd het dus hoog tijd voor de ringsessie. Op de foto ziet u de uiteindelijke 9 jongen die uitgekomen zijn. De jongste vogel bleek ongeveer 20 dagen oud, de oudste bijna 45 dagen. Dit komt omdat Kerkuilen gelijk beginnen met broeden na het eerste gelegde ei, die om de dag worden gelegd. Hierdoor komen de jongen ook ongeveer om de dag uit.

Melden
Mensen die een (dode) kerkuil of een andere roofvogel vinden vragen we om er op te letten of de vogel een ring heeft. Op deze ring staat een nummer en dat kan worden gemeld. Maar ook andere geringde vogels kunnen gemeld worden via onderstaande link of laat het mij weten. Verder is het belangrijk om mogelijke nieuwe broedgevallen van Velduilen in de gaten te houden. Ook dan even een berichtje sturen.
En mocht er bij u in de schuur regelmatig een kerkuil bivakkeren, neemt u dan zeker contact op via info [at] avifaunazwolle.nl (of bij mij) Wellicht is dit voor ons een goede plaats om een nestkast te plaatsen.

Tekst: Jan van Dijk en Herma van Gerner
Foto: Herma van Gerner

Auteur: 
Herma van Gerner