Kieviten in de polder

De lucht in de polder Mastenbroek kan er op mooie dagen in het voorjaar vervuld zijn met dit geluid: 'Tjoewiet', de kreet van de kievit die zijn eigen naam roept, met spectaculaire buitelende capriolen. De kievit heeft zich goed aangepast aan de veranderde habitat nadat de mens weiden in gebruik nam om vee te weiden en gewassen te verbouwen. Het is één van de weinige soorten die zich goed in stand kan houden op akkers en weilanden in Nederland. Bij gevaar veinst een kievit een gebroken vleugel en probeert zo een naderende wezel, vos of hermelijn weg te lokken bij het nest. In Friesland (en Groningen) bestaat een oude traditie; kievitseieren worden vroeg in het broedseizoen gezocht. In 'ruil' voor het leeghalen van de nesten worden vervolglegsels beschermd. Dat deze nestbescherming ook kan zonder eieren te rapen is natuurlijk duidelijk; wie het om de bescherming van vogels gaat, neemt niet eerst de eieren weg, ook niet van een algemene soort.