maandag 08 juli 2024

Polderbelangen Mastenbroek trapt’m an

Donderdag 4 juli jl. hield de provincie Overijssel in Nijverdal de startbijeenkomst voor het programma Leefbaar Platteland. Namens Polderbelangen Mastenbroek overhandigden Wim de Leeuw en Henk Selles de felicitaties aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. De felicitaties gingen vergezeld van een flesje Mastenbroeker parfum ‘l Essence de Mastenbroek, verpakt in – hoe kan het ook anders – een boerenzakdoek.
Wie trapt’m an
We gaan op weg, of zoals ze in het Nedersaksisch zeggen: Wie trapt’m an was de titel van de startbijeenkomst voor de aanpak Leefbaar Platteland 2024-2027. Gedurende deze vier jaar is 16 miljoen euro beschikbaar gesteld om samen met inwoners en andere partners, zoals ondernemers en medeoverheden, te werken aan toekomstbestendige oplossingen om een leefbaar platteland te realiseren.
Ook Polderbelangen Mastenbroek is van mening, dat een vitaal en leefbaar platteland van groot belang is en hoopt dan ook in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds.
‘Behoud door ontwikkeling’ was destijds de slogan van het Nationaal Landschap IJsseldelta, en daar kan Polderbelangen nog steeds achter staan. Ontwikkeling is noodzakelijk voor de instandhouding van voorzieningen zoals school, kerk en ontmoetingscentrum en om de vergrijzing tegen te gaan.
Fotobijschrift:

Van links naar rechts: Wim de Leeuw (Polderbelangen Mastenbroek), Gert Harm ten Bolscher (gedeputeerde Leefbaar Platteland), Henk Selles (Gebiedscoöperatie IJsseldelta) en Harrie Rietman (wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Zwartewaterland).

zaterdag 04 mei 2024

4 Mei

We hebben je niet gekend
We hebben je nooit gesproken
Nooit in je ogen gekeken
Of je angstzweet geroken.
We weten alleen hoe je heette
Maar niet de kleur van je ogen of je haar.
Toch moet je weten
We zijn jou zo ontzettend dankbaar!
Door jou kunnen we zijn
Door jou kunnen we leven
Het is alleen zo triest
Dat jij daarvoor je leven hebt gegeven…

dinsdag 23 april 2024

Bezoek van B&W Zwartewaterland aan Mastenbroek

Vandaag bracht het college van B & W van Zwartewaterland een bezoek aan Mastenbroek. Met een afvaardiging van Polderbelangen Mastenbroek werd gesproken over het belang van behoud van de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid: de school, verenigingsgebouw Het Trefpunt en de Kerk. Alle partijen waren het er over eens dat het goed was om met elkaar in gesprek te zijn en dat dit voor herhaling vatbaar is.

maandag 15 januari 2024

Trefpunt

PROVINCIALE SUBSIDIE VOOR TREFPUNT
Vanuit de Provincie Overijssel heeft Het Trefpunt in juli 2023 een subsidie toegewezen gekregen ter grootte van 9150 euro. Deze subsidie is vastgesteld aan de hand van het door de stichting Trefpunt Mastenbroek geleverde aantal vrijwilligersuren. De gestelde voorwaarde is dat het geld wordt benut voor de ontwikkeling van het verenigingsgebouw, zodat de vereniging gezond kan blijven en klaar voor de toekomst.

Coöperatieve duurzaamheidsbijdrage Rabobank
Omdat de Rabobank 125 jaar bestaat werd in 2023 eenmalig een extra bijdrage van € 125.000 beschikbaar gesteld voor ons leefgebied om te besteden aan duurzame projecten en initiatieven. Penningmeester Jan Stoel van Het Trefpunt heeft daarom een aanvraag gedaan voor het verduurzamen van het verenigingsgebouw, deze is beloond met een cheque ter waarde van € 2.500,--

De bovenstaande bedragen zullen worden benut voor het verduurzamen van het gebouw, middels spouwmuurisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen.

maandag 27 november 2023
woensdag 05 juli 2023

'l Essence de Mastenbroek.

Ondanks de miezerige regen waren er zaterdag 1 juli diverse mensen naar de Nieuwe Wetering gekomen om hun flesje te laten bijvullen met 'l Essence de Mastenbroek.
Wilt u op de hoogte blijven van eventuele bijvuldagen in de toekomst?
Stuur dan een email naar: lessencedemastenbroek [at] gmail.com.

maandag 19 juni 2023

Bijvuldag L`essence de Mastenbroek

Sinds 2005 heeft Mastenbroek haar eigen parfum. Deze geur heeft haar weg gevonden naar alle delen van de wereld. De bron van L`esence de Mastenbroek bevind zich op een terp van een afgebroken boerderij. Ook is het al weer een heel aantal jaren mogelijk om zelf de flesjes bij te vullen vanuit een oude kelder op deze terp.

Op zaterdag 1 juli 2023, tussen 10 en 12 uur, is het weer mogelijk voor bezitters van een 50 ml. flacon deze gratis bij te vullen. De bron is te vinden aan de Nieuwe Wetering tussen nr. 29 en nr. 31 te Mastenbroek.

Welkom om een kijkje te nemen.

Zie ook: www.lessencedemastenbroek.com

donderdag 04 mei 2023

4 Mei

Ook dit jaar is er weer stil gestaan bij de dood van de bemanning van de Lancaster PA 986 die in 1944 - op weg naar huis - omkwamen in Mastenbroek.

Ze waren nog jong, die mannen van toen
Zich niet bewust van het kwaad.
Zij hebben gestreden voor ons land
Niet vragen waarom, maar een daad.

Zij waren nog jong, die jongens van toen
Verloren hebben zij niet
Hun strijd vond plaats op een ander veld
Een veld van verraad en verdriet.

Zij waren echt jong, die jongens van toen
Zij schrokken niet terug voor de macht
Hun daadkracht was groot en ’t was niet voor niks
Want het heeft ons de vrede gebracht.

Zij waren te jong, die kind’ren van toen
Hun heldenrol zeker niet klein
Zij worden geëerd nu, en gemist
Maar te jong om al Eeuwig te zijn.

woensdag 12 april 2023

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed