vrijdag 26 april 2013

Theo Rietkerk plant kroningslinde op de Kruisvlietstaete

Er is een koninklijk tintje aan de Kruisvlietstaete toegevoegd: Theo Rietkerk plantte samen met Wolbert Meijer, Gerrit Jan Veldhoen en een aantal kinderen van de school een kroningslinde. Dit alles als laatste handeling van werkzaamheden. In zijn toespraak complimenteerde Rietkerk dit mooie project en alle andere projecten die al zijn opgeleverd vanuit het PolderPlan. “Het hart van het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft een prachtig aanzicht gekregen” Aldus Marriët de Jonge, voorzitter van de projectgroep Centrum. Zij bracht haar dank over allen die de Staete mede mogelijk hebben gemaakt: Gemeente Zwolle, Kampen en Zwartewaterland, het Waterschap Groot Salland en het fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Vaart en Vecht. Ook de aannemer Oosterhuis werd niet vergeten in het dankwoord. Allereerst voor de prettige samenwerking en zij hebben de kroningslinde beschikbaar gesteld.

Deze activiteit vormt de opmaat naar 25 mei as. wanneer de Kruisvlietstaete officieel feestelijk geopend zal worden. Tijdens deze dag zullen op diverse plaatsen in de polder agrarische bedrijven hun deuren openen voor publiek. Verder wordt in het centrum een markt georganiseerd met leuke activiteiten. Ook de jaarlijkse bijvul dag voor L’essence de Mastenbroek zal op 25 mei plaatsvinden. Het thema van deze dag is “Jong in de Polder” . De deelnemende bedrijven zullen zo veel mogelijk proberen in te spelen op dit thema. Binnenkort hoort u hier meer over.

woensdag 24 april 2013

Theo Rietkerk komt Kroningslinde planten op 26 april as.

Het is bijna klaar; de Kruisvlietstaete in de Mastenbroeker Polder nadert haar voltooiing. Het hart van Mastenbroek en het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft een bijzonder fraai aanzicht gekregen! Met het oog op de komende troonswisseling heeft de projectgroep Centrumbesloten om een koninklijk element aan de Staete mee te geven. Op vrijdag 26 april om 14.30 uur zal gedeputeerde Theo Rietkerk een kroningslinde aanplanten als laatste handeling van werkzaamheden. Samen met een aantal kinderen van de school in Mastenbroek zal hij deze handeling verrichten. We willen u van harte uitnodigen hier bij aanwezig te zijn. De aanleg van de Kruisvlietstaete is mede mogelijk gemaakt door de partners in het Nationaal landschap IJsseldelta en de Rabobank Vaart en Vechtstreek. De linde wordt aangeboden door aannemersbedrijf Oosterhuis BV. Het project is een uniek voorbeeld van goede samenwerking tussen diverse partijen binnen het Nationaal Landschap

Het planten van deze kroningslinde is de opmaat naar 25 mei wanneer de Kruisvlietstaete officieel zal worden geopend. Verder zal deze dag in het teken staan van al het moois wat de polder te bieden heeft. Het thema van deze dag is “Jong in de Polder” Diverse bedrijven en locaties zijn dan geopend voor publiek en organiseren activiteiten rondom dit thema. Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Binnenkort zullen we het officiële programma bekend maken.

woensdag 24 april 2013

QR-code Blokken zijn geplaatst

Wim Blankvoort en Bernard Reuvekamp hebben onlangs de QR-blokken geplaatst op de 9 kruispunten in de Mastenbroekerpolder. De QR code op de blokken kan worden gescand met een smartphone via een 'QR-code scanner App' waarna je informatie over de kruispunten kunt lezen. Goed werk van de commissie Erfgoed en onze complimenten voor de plaatsers!

dinsdag 23 april 2013

Gemeente Zwartewaterland pakt bermen Mastenbroek aan

In samenwerking met de gemeente Staphorst worden de bermen aangevuld.

De gemeente Zwartewaterland pakt de komende weken de bermen in Mastenbroek aan. “De gemeente Staphorst beschikt over materieel waarmee de bermen tot tien keer sneller aangevuld kunnen worden”: aldus wethouder Visserman namens het college. “In het kader van zo efficiënt mogelijk inzetten van materieel gaat de vrachtwagen van de gemeente Staphorst de komende weken bermen vullen in Mastenbroek. De vrachtwagen van de gemeente Zwartewaterland gaat in Staphorst aan de slag. Dit is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen twee buurgemeenten.

Bron:http://www.zwartewaterland.nl

Noot Polderbelangen: Van wethouder Visserman hebben we begrepen dat men druk aan het kijken is naar een duurzamere verharding, het aanvullen wat op dit moment gebeurt is een noodoplossing. We houden het scherp in de gaten. In ieder geval zijn we blij dat het de aandacht heeft op het gemeentehuis.

woensdag 17 april 2013

Polderconcert 2013 wordt heel bijzonder

We zeiden al, u doet er goed aan 5 juli te reserveren, in ieder geval nog niet op vakantie te gaan want een groep (Bachelor) studenten van het conservatorium in Zwolle verzorgt op die vrijdagavond een bijzondere Poldervoorstelling, een operetteconcert in de tuin van de pastorie.
Rieu en andere operettegrootheden zouden er jaloers van worden.
Muziekdocenten Claudia Patacca en Lodewijk Meeuwsen stelden een afwisselend programma samen met bekende en minder bekende liederen: "Mein Liebeslied muss ein Walzer sein".
Het enthousiasme van de groep meiden maakt het operetteconcert voor iedereen een feest.

(Meer informatie later)

woensdag 20 maart 2013

Zaterdagmiddag 6 april Polderborrel

De commissie “Mastenbroek Gastvrij” nodigt u van harte uit voor de halfjaarlijkse Polderborrel van 14.30 uur tot 16.30 uur. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

U bent deze keer welkom in het Trefpunt.
Deze middag willen we aandacht besteden aan de veldnamen die de percelen land in Mastenbroek veelal hebben: Kinderland, Peerdekamp, Middenblok enz. De werkgroep Erfgoed wil starten met het verzamelen van zoveel mogelijk veldnamen. Uw hulp is daarbij nodig! Kent u veldnamen van vroeger en/of nu? Kom naar het Trefpunt om de namen, ook voor de toekomst, te behouden

Er staat een bus ter bestrijding van de onkosten.

woensdag 20 maart 2013

Wegbermproblematiek behandeld in de gemeenteraad Zwartewaterland

Enige tijd geleden heeft Polderbelangen middels een brief aan het college van B en W en aan de gemeenteraad de slechte wegberm aan de Nieuwe wetering aan de kaak gesteld. Er is nu nieuws te melden: Afgelopen donderdagavond is er tijdens de raadsvergadering middels de ingekomen stukken aandacht besteed aan de slechte wegberm aan de Nieuwewetering.
Verantwoordelijk wethouder Visserman heeft toegezegd om binnenkort met een raadsvoorstel te komen om dit probleem op te lossen. Aangezien hij dit eerst in het college van B en W moet bespreken kan er op dit moment nog geen uitsluitsel worden gegeven hoe de oplossing er uit komt te zien. Zodra er meer bekend is, komt de wethouder hier op terug. We houden u op de hoogte.

woensdag 20 maart 2013

Gratis compost voor inwoners van de gemeente Zwartewaterland op zaterdag 23 maart

De gemeente Zwartewaterland en ROVA nodigen de inwoners van Zwartewaterland uit gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 23 maart aanstaande. Met deze actie worden de inwoners bedankt voor hun inspanning om het GFT-afval goed te scheiden! Want alleen dan kan het worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.
Wanneer en waar?
De compostdag vindt plaats op zaterdag 23 maart aanstaande. Op de volgende locatie is men welkom om compost op te halen:
• Groenrecycling Wolfshagen, Wolfshagenweg 2A te Hasselt
Openingstijden: 07.30 – 12.00 uur
Let op! maximaal twee zakken per voertuig en op=op!
Men moet zich op de locatie wel kunnen identificeren als inwoner van de gemeente. Voor meer informatie kan men ook terecht bij het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 via klantenservice [at] rova.nl. Op www.rova/compostdag staat alle informatie over de actie vermeld.

woensdag 20 maart 2013

Lente...

Na een voorzichtig begin een paar weken geleden, voelt het op dit moment weer aan als Elfstedentochtweer.... Het wil maar niet vlotten met de lente. Om u toch een klein beetje het lentegevoel te geven plaatsen we deze foto en hopen we op aangenamer weer!

dinsdag 12 maart 2013

Bomen kappen in het centrum

In het centrum van Mastenbroek is de gemeente vanmorgen begonnen met het kappen van bomen. Aan weerszijde van de ingang naar de kerk blijft een boom staan. De andere bomen voor de kerk aan de wegzijde worden gekapt. Ook verder richting de pastorie worden nog bomen gekapt. Meer zicht en licht op de kerk en Pastorie en meer openheid in het centrum van de polder.

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed