woensdag 17 april 2013

Polderconcert 2013 wordt heel bijzonder

We zeiden al, u doet er goed aan 5 juli te reserveren, in ieder geval nog niet op vakantie te gaan want een groep (Bachelor) studenten van het conservatorium in Zwolle verzorgt op die vrijdagavond een bijzondere Poldervoorstelling, een operetteconcert in de tuin van de pastorie.
Rieu en andere operettegrootheden zouden er jaloers van worden.
Muziekdocenten Claudia Patacca en Lodewijk Meeuwsen stelden een afwisselend programma samen met bekende en minder bekende liederen: "Mein Liebeslied muss ein Walzer sein".
Het enthousiasme van de groep meiden maakt het operetteconcert voor iedereen een feest.

(Meer informatie later)

woensdag 20 maart 2013

Zaterdagmiddag 6 april Polderborrel

De commissie “Mastenbroek Gastvrij” nodigt u van harte uit voor de halfjaarlijkse Polderborrel van 14.30 uur tot 16.30 uur. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

U bent deze keer welkom in het Trefpunt.
Deze middag willen we aandacht besteden aan de veldnamen die de percelen land in Mastenbroek veelal hebben: Kinderland, Peerdekamp, Middenblok enz. De werkgroep Erfgoed wil starten met het verzamelen van zoveel mogelijk veldnamen. Uw hulp is daarbij nodig! Kent u veldnamen van vroeger en/of nu? Kom naar het Trefpunt om de namen, ook voor de toekomst, te behouden

Er staat een bus ter bestrijding van de onkosten.

woensdag 20 maart 2013

Wegbermproblematiek behandeld in de gemeenteraad Zwartewaterland

Enige tijd geleden heeft Polderbelangen middels een brief aan het college van B en W en aan de gemeenteraad de slechte wegberm aan de Nieuwe wetering aan de kaak gesteld. Er is nu nieuws te melden: Afgelopen donderdagavond is er tijdens de raadsvergadering middels de ingekomen stukken aandacht besteed aan de slechte wegberm aan de Nieuwewetering.
Verantwoordelijk wethouder Visserman heeft toegezegd om binnenkort met een raadsvoorstel te komen om dit probleem op te lossen. Aangezien hij dit eerst in het college van B en W moet bespreken kan er op dit moment nog geen uitsluitsel worden gegeven hoe de oplossing er uit komt te zien. Zodra er meer bekend is, komt de wethouder hier op terug. We houden u op de hoogte.

woensdag 20 maart 2013

Gratis compost voor inwoners van de gemeente Zwartewaterland op zaterdag 23 maart

De gemeente Zwartewaterland en ROVA nodigen de inwoners van Zwartewaterland uit gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 23 maart aanstaande. Met deze actie worden de inwoners bedankt voor hun inspanning om het GFT-afval goed te scheiden! Want alleen dan kan het worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.
Wanneer en waar?
De compostdag vindt plaats op zaterdag 23 maart aanstaande. Op de volgende locatie is men welkom om compost op te halen:
• Groenrecycling Wolfshagen, Wolfshagenweg 2A te Hasselt
Openingstijden: 07.30 – 12.00 uur
Let op! maximaal twee zakken per voertuig en op=op!
Men moet zich op de locatie wel kunnen identificeren als inwoner van de gemeente. Voor meer informatie kan men ook terecht bij het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 via klantenservice [at] rova.nl. Op www.rova/compostdag staat alle informatie over de actie vermeld.

woensdag 20 maart 2013

Lente...

Na een voorzichtig begin een paar weken geleden, voelt het op dit moment weer aan als Elfstedentochtweer.... Het wil maar niet vlotten met de lente. Om u toch een klein beetje het lentegevoel te geven plaatsen we deze foto en hopen we op aangenamer weer!

dinsdag 12 maart 2013

Bomen kappen in het centrum

In het centrum van Mastenbroek is de gemeente vanmorgen begonnen met het kappen van bomen. Aan weerszijde van de ingang naar de kerk blijft een boom staan. De andere bomen voor de kerk aan de wegzijde worden gekapt. Ook verder richting de pastorie worden nog bomen gekapt. Meer zicht en licht op de kerk en Pastorie en meer openheid in het centrum van de polder.

dinsdag 12 maart 2013

Afvalbeleid Mastenboek

Afgelopen week zijn wij met 3 bestuursleden van polderbelangen naar het gemeentehuis in Hasselt geweest. Hier hadden we een gesprek met Wethouder Meijer. Het ging over het afval beleid in gemeente Zwartewaterland en dan toegespitst op Mastenbroek. Het was een goed gesprek. We zijn op tijd, om bij volgende beslissingen ook betrokken te zijn. En dit is belangrijk, omdat het afvalbeleid al verandert en de komende jaren nog verder gaat veranderen. Ook gemeente Zwolle en Gemeente Kampen zullen de komende jaren het afvalbeleid gaan wijzigen, maar daar zijn nog geen details over bekend.

De gemeente Zwartewaterland wil, net als de rest van Nederland, meer doen voor het milieu en hiervoor is landelijk het omgekeerd inzamelen bedacht. Omgekeerd inzamelen houdt in dat het afval nog verder gescheiden wordt in: Gft-afval, oud papier, glas, plastic en restafval. Het glas brengen de meeste mensen naar de glasbak, het oud papier wordt aan huis opgehaald of wordt gebracht naar een verzamelcontainer, het gft-afval wordt (weer) aan huis opgehaald of gaat naar de compost/mesthoop achter het huis, het plastic afval wordt in zakken aan de weg gelegd of verdwijnt in het restafval, en het (laatst overgebleven) restafval gaat in de container en wordt per huis opgehaald.

Het aan huis ophalen van afval verandert nu al in de steden. Per straat of aantal inwoners wordt een verzamelcontainer geplaatst. Nu wordt het restafval niet meer aan huis opgehaald, maar ga je met je zakje afval naar de verzamelcontainer. Dit is in de stad ongeveer 50 tot 200 meter van je huis. De gemeente wil dit ook gaan uitproberen op het platteland en is met een proef bezig. Als deze proef is afgelopen, wordt polderbelangen wederom uitgenodigd voor een gesprek om te kijken wat er uit de proef gekomen is, en of Zwartewaterland de verzamelcontainers ook wil doorvoeren in Mastenbroek.

Polderbelangen heeft duidelijk aangegeven dat wij tegen verzamelcontainers zijn, zowel voor de afstanden die de mensen moeten gaan afleggen met hun zak vuilnis als tegen de mogelijke dump plek die kan ontstaan. Dit omdat er weinig sociale controle is bij een ondergrondse container. Wij wachten de resultaten van het onderzoek af.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit onderwerp horen wij dit graag! Laat u horen (lezen) via e-mail: info [at] poldermastenbroek.nl

woensdag 27 februari 2013

De bestrating ligt er in!

Na een periode van vorst is afgelopen week de bestrating op de Kruisvliedsteate klaargemaakt. De eerste bezoeker heeft al dankbaar gebruik gemaakt van de mooie omloop langs het water, dat er nog velen zullen volgen!

dinsdag 19 februari 2013

Bewoners Bisschopswetering creatief bezig op buurtavond.

Zie hier het resultaat van een klein half uurtje puzzelen. Op de foto staan alle boerderijen van de Bisschopswetering vanaf ’s Heerenbroek tot aan de Drie Bruggen in puzzelvorm. Een leuk initiatief wat is ontplooid op de jaarlijkse buurtavond.

dinsdag 19 februari 2013

Polderbelangen stelt slechte wegbermen Nieuwe wetering aan de kaak bij gemeenteraad

We hebben er al eerder over bericht op deze site: de onacceptabele situatie aan de Nieuwe wetering inzake de bermen. Diverse bewoners hebben ons en de gemeente (nogmaals) ingelicht over de slechte wegbermen. Zo langzamerhand begint dit een langslepend verhaal te worden. Polderbelangen heeft al diverse malen de gemeente aangespoord om hier iets aan te doen. Tot op heden heeft dit nog steeds geen resultaat opgeleverd. De gemeente Zwartewaterland heeft niet de financiële middelen voorhanden om dit op te lossen. Toch zijn we van mening dat een oplossing gevonden moet worden voor dit probleem voordat er ongelukken gebeuren met ernstigere afloop dan tot nu toe het geval was. Polderbelangen heeft de raad en het college van B en W aangeschreven met het verzoek om dit probleem op de politieke agenda te zetten. De huidige situatie laten voortslepen is ronduit onverantwoord!
We roepen de bewoners op om (bijna) ongevallen te melden bij Polderbelangen en de gemeente. We houden u op de hoogte!

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed