zaterdag 10 november 2012

Nieuw afvalbeleid gemeente Zwartewaterland roept vragen op

Als het goed is hebben de inwoners van de gemeente Zwartewaterland een brief ontvangen waarin het nieuwe afvalbeleid van deze gemeente wordt aangekondigd en toegelicht. E.a. zal behoorlijk gaan veranderen: de groene container komt terug in het buitengebied en de ophaalfrequentie van de grijze container gaat terug naar eens per vier weken. Men wil wel ondergrondse afvalcontainers gaan plaatsen waarin centraal afval kan worden gestort. Dit zijn een aantal maatregelen die tot doel hebben om het afval meer te gaan scheiden. De voornemens van de gemeente zullen ongetwijfeld goed in te passen zijn binnen de bebouwde kom, maar pakken voor het buitengebied eens stuk ongunstiger en onpraktisch uit. Polderbelangen heeft inmiddels een onderhoud gehad met de verantwoordelijk wethouder en haar zorgen kenbaar gemaakt. Graag zouden we uw reactie horen in deze kwestie door een mailtje naar ons toe te sturen via deze site of via info [at] poldermastenbroek.nl . Laat uw stem horen zodat wij dit kunnen overbrengen naar de gemeente.

donderdag 08 november 2012

Eerste schop in de grond

Op donderdag 8 november om 16.00 uur vindt op de Kruisvliedt Staete, het pleintje in het centrum, een bescheiden openingshandeling plaats voor de aanleg van het nieuwe pleintje waar Polderbelangen zich voor heeft ingezet. Wolbert Meijer, wethouder Zwartewaterland start de werkzaamheden. De officiële opening vindt plaats in het voorjaar van 2013.

vrijdag 12 oktober 2012

Bordje weg?

Al bijna heel Nederland en dus ook Mastenbroek is bedekt met fietsknooppunten. Ideaal voor het uitstippelen van een mooie fietstocht.

Helaas ontbreken er op sommige plekken knooppuntborden. Ontbreken er bij u in de buurt knooppuntborden? Of weet u een andere plek in overijssel of nederland waar een bord kapot is of ontbreekt? Meld het!

Bordje weg? Meld het! (klik Hier)

maandag 08 oktober 2012

Polderbelangen verwelkomt 150e lid

De vereniging Polderbelangen heeft een mijlpaal bereikt! Recent is het 150e lid ingeschreven. Het gaat hier om de familie Torpstra woonachtig aan de Oudewetering. De familie heeft samen met de familie van Leeuwen onlangs de zorgboerderij Yovel geopend. Het bestuur is zeer ingenomen met dit heugelijke feit. Om dit te vieren is de familie een presentje aangeboden: het boek "Omarmd door IJssel en Zwartewater" waarin de geschiedenis van Mastenbroek uitgebreid is beschreven. Polderbelangen heet de familie van harte welkom in de Polder en wenst hun veel woonplezier toe. Bent u benieuwd naar zorgboerderij Yovel, dan verwijzen we u naar hun website www.zorgboerderijyovel.nl

maandag 24 september 2012

Landschap Overijssel organiseert workshop landschapsfotografie

Op zaterdag 6 oktober organiseert Landschap Overijssel de workshop Landschapsfotografie. Een workshop voor iedereen die van fotografie houdt en meer wil weten hoe je het landschap zo goed mogelijk fotografeert. Deze workshop wordt georganiseerd door Landschap Overijssel in het kader van haar 80-jarig jubileum.
Voor meer informatie zie de website van Landschap Overijssel: www.landschapoverijssel.nl
bron: Zwartewaterkrant.

maandag 17 september 2012

19 september ledenvergadering Polderbelangen

De vereniging Polderbelangen houdt op 19 september haar jaarlijkse ledenvergadering.Tijdens deze vergadering zal verslag worden gedaan van het afgelopen verenigingsjaar. Voor de leden is er de mogelijkheid om met het bestuur van gedachten te wisselen over het wel en wee in de polder. Na de pauze zal de eerste aanzet worden gegeven voor het kroonjaar wat de Mastenbroeker Polder in 2014 te wachten staat: haar 650 jarige bestaan. Het bestuur van Polderbelangen is van mening dat dit niet onopgemerkt mag blijven en daarom willen we met de leden graag van gedachten wisselen over de invulling van dit heuglijke feit.
Alle leden en aspirant leden zijn van harte uitgenodigd om 20.00 uur in het Trefpunt!

maandag 27 augustus 2012

Najaarsmarkt / sap mobiel

Op 15 september organiseert Vereniging Dorpsbelangen 's Heerenbroek een najaarsmarkt. Op het parkeerterrein van de Kandelaar zijn de diverse verenigingen van ’s-Heerenbroek vertegenwoordigd met een marktkraam met diverse versnaperingen en activiteiten.
Als middelpunt van de markt komt de Welsumse Sap Mobiel naar ’s-Heerenbroek om appels en peren te persen tot een overheerlijke drank. Het verkregen sap wordt terplekke gewassen, versnipper, geperst en ge pasteuriseert. Het sap is dan twee jaar houdbaar (na openen 2 maanden) Het sap is 100% vruchtensap zonder enige toevoeging 100% echt vruchtensap en 100% pure smaak. Het sap wordt verpakt in 5 liter pakken met een handige tapkraan.

De markt start om 14:00 en duurt tot 18:00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging Dorpsbelangen.
Voor meer informatie over de sabmobiel www.welsumsesapmobiel.nl

maandag 27 augustus 2012

Oud-ijzeractie

De jaarlijkse oud ijzeractie komt weer bij u langs!
Namelijk Vrijdag 31 augustus 2012
De opbrengst van de oud-ijzeractie gaat naar V.V. ’s-Heerenbroek.

Voor info: Jan Erik Kroeze, 038-3557943.

maandag 27 augustus 2012

Vakantie Bijbel Klub (VBK)

In de laatste week van de zomervakantie wordt deze activiteit georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Mastenbroek en Zalk. De jongere jeugd (tot en met groep zeven van de basisschool) komen op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen samen in de schuur van de familie Van Ittersum Groenvoorziening in ’s Heerenbroek, terwijl de tieners van groep acht tot en met 14 jaar gaan kamperen bij de familie Altena, Bisschopswetering 71. Op de zondag na deze week wordt er in de kerken een afsluitende dienst gehouden.

Bron: http://hervormdmastenbroek.nl/vakantie-bijbel-klub

donderdag 23 augustus 2012

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed