woensdag 28 november 2012

Aanleg Staete

Iedereen die in het centrum van Mastenbroek komt zal het zijn opgevallen, er wordt gewerkt aan het pleintje en de slootkant van de Kerkwetering. Trouwens ook bij Zieleman. Kruisvliedt Staete staat in de steigers. Na veel vergaderen, overleggen en geld bijeenhalen is het gelukt. Voor het einde van het jaar is het pleintje klaar en in het voorjaar zullen we het officieel openen.

dinsdag 13 november 2012

Nog budget beschikbaar voor kuilkledenaktie

Graag willen we u nogmaals attenderen op de kuilbeschermingskledenaktie. Tot 31 december heeft u nog de mogelijkheid om tegen sterk gereduceerd tarief kuilkleden aan te schaffen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onderstaand artikel:

In de adviesraad van het Nationaal Landschap IJsseldelta is veelvuldig gesproken over plastic balen in het landschap en op erven. Het toenemend aantal heeft een steeds groter negatief effect op de beleving van het landschap en de kwaliteiten ervan. Vooropgesteld horen de plastic balen bij de huidige wijze van bedrijfsvoering. Toch wordt er aandacht gevraagd op de wijze waarop deze buiten of op het erf een plek krijgen.

Middels een stimuleringsregeling, voor de aanschaf van zwarte kuilbeschermkleden, worden agrariërs ondersteund in het meer uit het oog onttrekken van plastic balen. Deze regeling wordt aangeboden op initiatief van LTO Noord, afdeling west Overijssel en wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en Nationaal Landschap IJsseldelta. Agrariërs kunnen van deze regeling gebruik maken door kuilbeschermkleden aan te schaffen bij de firma De Groot in ‘s Heerenbroek tegen een korting van 50%. De looptijd van de eenmalige regeling duurt van 1 augustus tot en met 31 december. Per agrariër kunnen maximaal 4 kuilbeschermkleden aangeschaft worden. Contactpersoon voor de regeling is Wicher Aalberts (038-3557301).

zaterdag 10 november 2012

Mastenbroek Toen flink uitgebreid.

Het onderdeel “Mastenbroek Toen” op deze site is flink uitgebreid. Annet Jonker, redacteur en verhalenschrijfster, heeft de afgelopen tijd veel fotomateriaal en verhalen verzameld over de Polder Mastenbroek en deze verwerkt tot schitterend documentatiemateriaal. De oorlogsjaren, het waterschap en het wonen en werken in de polder komen aan bod. Kortom zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen op het deel “Mastenbroek Toen” . Op dit moment zijn we bezig om de verhalen van de kruispunten boven water te krijgen. Heeft u fotomateriaal, verhalen of iets anders van historische waarde liggen, laat het ons weten, we hebben hier zeer veel belangstelling voor. Een mailtje via deze site is voldoende om u aan te melden.

zaterdag 10 november 2012

Nieuw afvalbeleid gemeente Zwartewaterland roept vragen op

Als het goed is hebben de inwoners van de gemeente Zwartewaterland een brief ontvangen waarin het nieuwe afvalbeleid van deze gemeente wordt aangekondigd en toegelicht. E.a. zal behoorlijk gaan veranderen: de groene container komt terug in het buitengebied en de ophaalfrequentie van de grijze container gaat terug naar eens per vier weken. Men wil wel ondergrondse afvalcontainers gaan plaatsen waarin centraal afval kan worden gestort. Dit zijn een aantal maatregelen die tot doel hebben om het afval meer te gaan scheiden. De voornemens van de gemeente zullen ongetwijfeld goed in te passen zijn binnen de bebouwde kom, maar pakken voor het buitengebied eens stuk ongunstiger en onpraktisch uit. Polderbelangen heeft inmiddels een onderhoud gehad met de verantwoordelijk wethouder en haar zorgen kenbaar gemaakt. Graag zouden we uw reactie horen in deze kwestie door een mailtje naar ons toe te sturen via deze site of via info [at] poldermastenbroek.nl . Laat uw stem horen zodat wij dit kunnen overbrengen naar de gemeente.

donderdag 08 november 2012

Eerste schop in de grond

Op donderdag 8 november om 16.00 uur vindt op de Kruisvliedt Staete, het pleintje in het centrum, een bescheiden openingshandeling plaats voor de aanleg van het nieuwe pleintje waar Polderbelangen zich voor heeft ingezet. Wolbert Meijer, wethouder Zwartewaterland start de werkzaamheden. De officiële opening vindt plaats in het voorjaar van 2013.

vrijdag 12 oktober 2012

Bordje weg?

Al bijna heel Nederland en dus ook Mastenbroek is bedekt met fietsknooppunten. Ideaal voor het uitstippelen van een mooie fietstocht.

Helaas ontbreken er op sommige plekken knooppuntborden. Ontbreken er bij u in de buurt knooppuntborden? Of weet u een andere plek in overijssel of nederland waar een bord kapot is of ontbreekt? Meld het!

Bordje weg? Meld het! (klik Hier)

maandag 08 oktober 2012

Polderbelangen verwelkomt 150e lid

De vereniging Polderbelangen heeft een mijlpaal bereikt! Recent is het 150e lid ingeschreven. Het gaat hier om de familie Torpstra woonachtig aan de Oudewetering. De familie heeft samen met de familie van Leeuwen onlangs de zorgboerderij Yovel geopend. Het bestuur is zeer ingenomen met dit heugelijke feit. Om dit te vieren is de familie een presentje aangeboden: het boek "Omarmd door IJssel en Zwartewater" waarin de geschiedenis van Mastenbroek uitgebreid is beschreven. Polderbelangen heet de familie van harte welkom in de Polder en wenst hun veel woonplezier toe. Bent u benieuwd naar zorgboerderij Yovel, dan verwijzen we u naar hun website www.zorgboerderijyovel.nl

maandag 24 september 2012

Landschap Overijssel organiseert workshop landschapsfotografie

Op zaterdag 6 oktober organiseert Landschap Overijssel de workshop Landschapsfotografie. Een workshop voor iedereen die van fotografie houdt en meer wil weten hoe je het landschap zo goed mogelijk fotografeert. Deze workshop wordt georganiseerd door Landschap Overijssel in het kader van haar 80-jarig jubileum.
Voor meer informatie zie de website van Landschap Overijssel: www.landschapoverijssel.nl
bron: Zwartewaterkrant.

maandag 17 september 2012

19 september ledenvergadering Polderbelangen

De vereniging Polderbelangen houdt op 19 september haar jaarlijkse ledenvergadering.Tijdens deze vergadering zal verslag worden gedaan van het afgelopen verenigingsjaar. Voor de leden is er de mogelijkheid om met het bestuur van gedachten te wisselen over het wel en wee in de polder. Na de pauze zal de eerste aanzet worden gegeven voor het kroonjaar wat de Mastenbroeker Polder in 2014 te wachten staat: haar 650 jarige bestaan. Het bestuur van Polderbelangen is van mening dat dit niet onopgemerkt mag blijven en daarom willen we met de leden graag van gedachten wisselen over de invulling van dit heuglijke feit.
Alle leden en aspirant leden zijn van harte uitgenodigd om 20.00 uur in het Trefpunt!

maandag 27 augustus 2012

Najaarsmarkt / sap mobiel

Op 15 september organiseert Vereniging Dorpsbelangen 's Heerenbroek een najaarsmarkt. Op het parkeerterrein van de Kandelaar zijn de diverse verenigingen van ’s-Heerenbroek vertegenwoordigd met een marktkraam met diverse versnaperingen en activiteiten.
Als middelpunt van de markt komt de Welsumse Sap Mobiel naar ’s-Heerenbroek om appels en peren te persen tot een overheerlijke drank. Het verkregen sap wordt terplekke gewassen, versnipper, geperst en ge pasteuriseert. Het sap is dan twee jaar houdbaar (na openen 2 maanden) Het sap is 100% vruchtensap zonder enige toevoeging 100% echt vruchtensap en 100% pure smaak. Het sap wordt verpakt in 5 liter pakken met een handige tapkraan.

De markt start om 14:00 en duurt tot 18:00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging Dorpsbelangen.
Voor meer informatie over de sabmobiel www.welsumsesapmobiel.nl

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed