dinsdag 12 maart 2013

Afvalbeleid Mastenboek

Afgelopen week zijn wij met 3 bestuursleden van polderbelangen naar het gemeentehuis in Hasselt geweest. Hier hadden we een gesprek met Wethouder Meijer. Het ging over het afval beleid in gemeente Zwartewaterland en dan toegespitst op Mastenbroek. Het was een goed gesprek. We zijn op tijd, om bij volgende beslissingen ook betrokken te zijn. En dit is belangrijk, omdat het afvalbeleid al verandert en de komende jaren nog verder gaat veranderen. Ook gemeente Zwolle en Gemeente Kampen zullen de komende jaren het afvalbeleid gaan wijzigen, maar daar zijn nog geen details over bekend.

De gemeente Zwartewaterland wil, net als de rest van Nederland, meer doen voor het milieu en hiervoor is landelijk het omgekeerd inzamelen bedacht. Omgekeerd inzamelen houdt in dat het afval nog verder gescheiden wordt in: Gft-afval, oud papier, glas, plastic en restafval. Het glas brengen de meeste mensen naar de glasbak, het oud papier wordt aan huis opgehaald of wordt gebracht naar een verzamelcontainer, het gft-afval wordt (weer) aan huis opgehaald of gaat naar de compost/mesthoop achter het huis, het plastic afval wordt in zakken aan de weg gelegd of verdwijnt in het restafval, en het (laatst overgebleven) restafval gaat in de container en wordt per huis opgehaald.

Het aan huis ophalen van afval verandert nu al in de steden. Per straat of aantal inwoners wordt een verzamelcontainer geplaatst. Nu wordt het restafval niet meer aan huis opgehaald, maar ga je met je zakje afval naar de verzamelcontainer. Dit is in de stad ongeveer 50 tot 200 meter van je huis. De gemeente wil dit ook gaan uitproberen op het platteland en is met een proef bezig. Als deze proef is afgelopen, wordt polderbelangen wederom uitgenodigd voor een gesprek om te kijken wat er uit de proef gekomen is, en of Zwartewaterland de verzamelcontainers ook wil doorvoeren in Mastenbroek.

Polderbelangen heeft duidelijk aangegeven dat wij tegen verzamelcontainers zijn, zowel voor de afstanden die de mensen moeten gaan afleggen met hun zak vuilnis als tegen de mogelijke dump plek die kan ontstaan. Dit omdat er weinig sociale controle is bij een ondergrondse container. Wij wachten de resultaten van het onderzoek af.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit onderwerp horen wij dit graag! Laat u horen (lezen) via e-mail: info [at] poldermastenbroek.nl

woensdag 27 februari 2013

De bestrating ligt er in!

Na een periode van vorst is afgelopen week de bestrating op de Kruisvliedsteate klaargemaakt. De eerste bezoeker heeft al dankbaar gebruik gemaakt van de mooie omloop langs het water, dat er nog velen zullen volgen!

dinsdag 19 februari 2013

Bewoners Bisschopswetering creatief bezig op buurtavond.

Zie hier het resultaat van een klein half uurtje puzzelen. Op de foto staan alle boerderijen van de Bisschopswetering vanaf ’s Heerenbroek tot aan de Drie Bruggen in puzzelvorm. Een leuk initiatief wat is ontplooid op de jaarlijkse buurtavond.

dinsdag 19 februari 2013

Polderbelangen stelt slechte wegbermen Nieuwe wetering aan de kaak bij gemeenteraad

We hebben er al eerder over bericht op deze site: de onacceptabele situatie aan de Nieuwe wetering inzake de bermen. Diverse bewoners hebben ons en de gemeente (nogmaals) ingelicht over de slechte wegbermen. Zo langzamerhand begint dit een langslepend verhaal te worden. Polderbelangen heeft al diverse malen de gemeente aangespoord om hier iets aan te doen. Tot op heden heeft dit nog steeds geen resultaat opgeleverd. De gemeente Zwartewaterland heeft niet de financiële middelen voorhanden om dit op te lossen. Toch zijn we van mening dat een oplossing gevonden moet worden voor dit probleem voordat er ongelukken gebeuren met ernstigere afloop dan tot nu toe het geval was. Polderbelangen heeft de raad en het college van B en W aangeschreven met het verzoek om dit probleem op de politieke agenda te zetten. De huidige situatie laten voortslepen is ronduit onverantwoord!
We roepen de bewoners op om (bijna) ongevallen te melden bij Polderbelangen en de gemeente. We houden u op de hoogte!

donderdag 14 februari 2013

Polderconcert 2013

Verzet de vakantie, vergeet de verjaardag waar je eigenlijk die avond heen zou moeten, zorg voor mooi weer, want er staat wat bijzonders te gebeuren in de polder. Het Polderconcert op 5 juli van dit jaar wordt verzorgd door studenten conservatorium die een operetteprogramma gaan uitvoeren.
We zagen een van de eerste repetities en daar waren we al helemaal van onder indruk. Ook al hou je niet van operette, dit is andere koek: 25 enthousiaste meiden en 2 jongens zingen de sterren van de hemel. En straks: gekapt, geknipt, gekleed, opgemaakt en uitgelicht is het nog veel mooier. Reserveren! Vrijdagavond 5 juli.

woensdag 13 februari 2013

Melkveebedrijf Pelleboer gooit de staldeuren open

Op vrijdag 22 februari stelt maatschap Pelleboer in Mastenbroek haar nieuwe stal open voor publiek. Deze stal, met ruimte voor 170 melkkoeien, is volledig gebouwd volgens de normen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Hiermee voldoet ze nu aan de hoogste eisen voor wat betreft diergezondheid, dierwelzijn, ammoniakuitstoot en arbeidsgemak.

Voor melkveehouders, maar ook voor overige belangstellenden, is deze openstelling een mooie gelegenheid om de praktische en moderne ingerichte ligboxenstal te bekijken. Ook is er een speciale tent ingericht, waarin de deelnemende bedrijven hun producten presenteren. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 16.00 uur.

Het melkveebedrijf wordt gerund door Manny en Hennie Pelleboer, samen met opvolgers zoon Berjan en schoondochter Ageeth. Met de bouw van deze geheel nieuwe stal, die nu een aantal maanden volop in gebruik is, heeft het bedrijf een belangrijke stap richting de toekomst gezet.

De stal is uitgerust met een 24-stands melkcarrousel van het type AutoRotor Magnum_40 van GEA Farm Technologies. Deze is uitgevoerd met ondermeer melkmeting, koeherkenning en geprogrammeerd voeren in de melkstal. Daarnaast zijn er energiebesparende maatregelen genomen, zoals: voerkoeling, warmteterugwinning en een frequentiegestuurde vacuümpomp. Ter voorkoming van een te grote fysieke belasting voor de melker is er een op hoogte verstelbare putvloer in de melkstal gemonteerd. In de stal wordt gebruik gemaakt van LED verlichting. De stal zelf is uitgevoerd met diepstrooisel ligboxen. Deze worden gevuld met een mengsel van stro, water en kalk.

maandag 11 februari 2013

Dijkwachten op oefening

KAMPERZEEDIJK - Zo'n 280 vrijwillige dijkwachters van Waterschap Groot Salland oefenden zaterdag 9 februari oefenden in de praktijk. Ze deden dit om hun dijkdeel beter te leren kennen. Vanuit het waterschap deden zo'n 25 personeelsleden aan de oefening mee. Ook vanuit Mastenbroek waren 4 inwoners vertegenwoordigd

Waterschap Groot Salland heeft 536 kilometer dijken en kades in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm, hoog water en ijsgang te kunnen inspecteren, staat het dijkleger paraat. Deze bestaat in totaal uit 700 vrijwilligers. Door regelmatig te oefenen is het dijkleger in noodsituaties nog beter op haar taken voorbereid.
De dijkwachters liepen de hele dag in drie 'diensten' en inspecteerden de dijken op zogenaamd zandmeevoerend kwelwater, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken.

Er is geoefend langs het Vossemeer, het Drontermeer, de IJssel, het Ganzediep, de Goot, het Zwolle-IJsselkanaal, het Zwarte Water, het Zwarte Meer, de Ramsgeul en langs het Ketelmeer. De oefening werd gecoordineerd vanuit het districtskantoor van het waterschap aan de Kamperzeedijk in Grafhorst.

Bron: Stadkoerier, Waterschap Groot Salland

maandag 04 februari 2013

Het eigene van Mastenbroek

Een eigen volkslied, dat hebben jullie als Mastenbroekers. Wat? Wisten jullie dat niet? Goed dat de werkgroep Eigentijds Erfgoed Mastenbroek aan het werk is gegaan. Hannie Knol vond onlangs een krantenknipsel uit 1994, waar een oud-bewoner van de polder, mevrouw Henniphof-Schaapman vertelt over dit volkslied. Het was toen al ongeveer 25 jaar geleden dat ze op een feestelijke gelegenheid het Mastenbroeker volkslied uitgereikt kreeg, wat door alle aanwezigen gezongen werd. Een feest ergens begin jaren ’70 dus. Wie het lied gedicht heeft is (nog) niet bekend, wie heeft een suggestie? U bent vast nieuwsgierig geworden. Kijk op de site bij ‘alle verhalen’.
Behalve een eigen volkslied is er ook het eigen parfum. Waar zou het naar ruiken, vraag ik me af. Is het een bloemenlucht of meer een nostalgisch boerenluchtje? Waar zouden de mensen die vanuit het buitenland de Essence de Mastenbroek bestellen, op rekenen? Weten Henry en Esther van Ittersum van het Asjesgoed, die het verkopen, het? Of houden ze het geheim? Half december werd dit parfum opnieuw en in een nieuw jasje onder de aandacht gebracht. Een aantal genodigden konden de prachtige nieuwe verpakking en de mooie nieuwe flacon bewonderen, en enkele speciale mensen kregen zelfs een flesje mee. Zouden zij het willen verklappen? Bij de bron waaruit het parfum ontspringt kan iemand met een originele flacon één keer per jaar gratis bijvullen… Dus duur is het niet, als je bedenkt dat je er levenslang mee kunt doen! Maar zelfs al valt het geurtje tegen, door de verpakking alleen al waan je je in de polder. Met haar prachtige luchten en vaak harde wind. Met haar typische huisbelten, waar de huizen opstaan. Met haar typische kruispunten, waar heel binnenkort de informatie via een QR-code beschikbaar is. Met haar lange historie. Met haar behulpzame en vriendelijke (ex)bewoners. Met plezier werken we verder aan het vastleggen van het Eigentijds Erfgoed!

zaterdag 26 januari 2013

Herhaling reanimatiecursus donderdag 14 februari

Op donderdag 14 februari organiseert Polderbelangen weer de jaarlijkse reanimatiecursus. Wat te doen als iemand onwel wordt en hoe werkt de AED ook al weer? Ieder jaar biedt Polderbelangen de mogelijkheid voor het opfrissen van de kennis op dit gebied. We nodigen u van harte uit om deel te nemen!
Plaats en tijd: Het Trefpunt om 19.30 uur.
Opgave kan via de mail bij Elly Holland: hollandmulder [at] gmail.com.
Tot 14 februari!

maandag 21 januari 2013

Kruispunten Mastenbroek krijgen QR-codes

Mastenbroek – De geschiedenis en het leven van de bewoners van de polder Mastenbroek komt tot leven op de negen kruispunten. Vanaf half februari zullen op elk van de kruispunten betonnen zuiltjes met een QR-code geplaatst worden. Door het scannen van de code krijgt de passant direct de informatie over het betreffende kruispunt op het scherm. Op de website poldermastenbroek Toen is de informatie over de kruispunten terug te vinden bij ‘locaties’

De officiële opening werd afgelopen vrijdagmiddag, 18 januari, verricht door Gerrit Pelleboer, oud-polderbewoner en één van de oudste mensen die informatie over Mastenbroek aandroeg. Hij scande de QR-code op Kruisvliet, hierbij terzijde gestaan door de website- en web-app. ontwikkelaar, Julius van der Vaart. Omdat er een koude noordoostenwind stond gingen de genodigden vrij snel weer naar binnen, in het Trefpunt dat bij dit kruispunt staat, om verder door te praten over de polder en voor een hapje en een drankje.
De historische beschrijving van de kruispunten door de IJsselacademie, de beschrijving van de wederwaardigheden van de bewoners en de ontwikkeling en bekostiging van de web-app. en de betonnen zuiltjes met de QR-code kon doorgang vinden dankzij de financiële steun van Nationaal Landschap, waarin de Provincie Overijssel, de gemeentes en het Waterschap samenwerken, kon deze wens in vervulling gaan. Bovendien stelde de Provincie Overijssel nog een extra bedrag ter beschikking vanuit het programma cultuur en ruimte. De vereniging Polderbelangen, die de werkgroep Eigentijds Erfgoed Mastenbroek instelde, betoonde vrijdagmiddag haar dank bij monde van Hendry van Ittersum, voorzitter van Polderbelangen.

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed