dinsdag 19 februari 2013

Bewoners Bisschopswetering creatief bezig op buurtavond.

Zie hier het resultaat van een klein half uurtje puzzelen. Op de foto staan alle boerderijen van de Bisschopswetering vanaf ’s Heerenbroek tot aan de Drie Bruggen in puzzelvorm. Een leuk initiatief wat is ontplooid op de jaarlijkse buurtavond.

dinsdag 19 februari 2013

Polderbelangen stelt slechte wegbermen Nieuwe wetering aan de kaak bij gemeenteraad

We hebben er al eerder over bericht op deze site: de onacceptabele situatie aan de Nieuwe wetering inzake de bermen. Diverse bewoners hebben ons en de gemeente (nogmaals) ingelicht over de slechte wegbermen. Zo langzamerhand begint dit een langslepend verhaal te worden. Polderbelangen heeft al diverse malen de gemeente aangespoord om hier iets aan te doen. Tot op heden heeft dit nog steeds geen resultaat opgeleverd. De gemeente Zwartewaterland heeft niet de financiële middelen voorhanden om dit op te lossen. Toch zijn we van mening dat een oplossing gevonden moet worden voor dit probleem voordat er ongelukken gebeuren met ernstigere afloop dan tot nu toe het geval was. Polderbelangen heeft de raad en het college van B en W aangeschreven met het verzoek om dit probleem op de politieke agenda te zetten. De huidige situatie laten voortslepen is ronduit onverantwoord!
We roepen de bewoners op om (bijna) ongevallen te melden bij Polderbelangen en de gemeente. We houden u op de hoogte!

donderdag 14 februari 2013

Polderconcert 2013

Verzet de vakantie, vergeet de verjaardag waar je eigenlijk die avond heen zou moeten, zorg voor mooi weer, want er staat wat bijzonders te gebeuren in de polder. Het Polderconcert op 5 juli van dit jaar wordt verzorgd door studenten conservatorium die een operetteprogramma gaan uitvoeren.
We zagen een van de eerste repetities en daar waren we al helemaal van onder indruk. Ook al hou je niet van operette, dit is andere koek: 25 enthousiaste meiden en 2 jongens zingen de sterren van de hemel. En straks: gekapt, geknipt, gekleed, opgemaakt en uitgelicht is het nog veel mooier. Reserveren! Vrijdagavond 5 juli.

woensdag 13 februari 2013

Melkveebedrijf Pelleboer gooit de staldeuren open

Op vrijdag 22 februari stelt maatschap Pelleboer in Mastenbroek haar nieuwe stal open voor publiek. Deze stal, met ruimte voor 170 melkkoeien, is volledig gebouwd volgens de normen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Hiermee voldoet ze nu aan de hoogste eisen voor wat betreft diergezondheid, dierwelzijn, ammoniakuitstoot en arbeidsgemak.

Voor melkveehouders, maar ook voor overige belangstellenden, is deze openstelling een mooie gelegenheid om de praktische en moderne ingerichte ligboxenstal te bekijken. Ook is er een speciale tent ingericht, waarin de deelnemende bedrijven hun producten presenteren. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 16.00 uur.

Het melkveebedrijf wordt gerund door Manny en Hennie Pelleboer, samen met opvolgers zoon Berjan en schoondochter Ageeth. Met de bouw van deze geheel nieuwe stal, die nu een aantal maanden volop in gebruik is, heeft het bedrijf een belangrijke stap richting de toekomst gezet.

De stal is uitgerust met een 24-stands melkcarrousel van het type AutoRotor Magnum_40 van GEA Farm Technologies. Deze is uitgevoerd met ondermeer melkmeting, koeherkenning en geprogrammeerd voeren in de melkstal. Daarnaast zijn er energiebesparende maatregelen genomen, zoals: voerkoeling, warmteterugwinning en een frequentiegestuurde vacuümpomp. Ter voorkoming van een te grote fysieke belasting voor de melker is er een op hoogte verstelbare putvloer in de melkstal gemonteerd. In de stal wordt gebruik gemaakt van LED verlichting. De stal zelf is uitgevoerd met diepstrooisel ligboxen. Deze worden gevuld met een mengsel van stro, water en kalk.

maandag 11 februari 2013

Dijkwachten op oefening

KAMPERZEEDIJK - Zo'n 280 vrijwillige dijkwachters van Waterschap Groot Salland oefenden zaterdag 9 februari oefenden in de praktijk. Ze deden dit om hun dijkdeel beter te leren kennen. Vanuit het waterschap deden zo'n 25 personeelsleden aan de oefening mee. Ook vanuit Mastenbroek waren 4 inwoners vertegenwoordigd

Waterschap Groot Salland heeft 536 kilometer dijken en kades in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm, hoog water en ijsgang te kunnen inspecteren, staat het dijkleger paraat. Deze bestaat in totaal uit 700 vrijwilligers. Door regelmatig te oefenen is het dijkleger in noodsituaties nog beter op haar taken voorbereid.
De dijkwachters liepen de hele dag in drie 'diensten' en inspecteerden de dijken op zogenaamd zandmeevoerend kwelwater, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken.

Er is geoefend langs het Vossemeer, het Drontermeer, de IJssel, het Ganzediep, de Goot, het Zwolle-IJsselkanaal, het Zwarte Water, het Zwarte Meer, de Ramsgeul en langs het Ketelmeer. De oefening werd gecoordineerd vanuit het districtskantoor van het waterschap aan de Kamperzeedijk in Grafhorst.

Bron: Stadkoerier, Waterschap Groot Salland

maandag 04 februari 2013

Het eigene van Mastenbroek

Een eigen volkslied, dat hebben jullie als Mastenbroekers. Wat? Wisten jullie dat niet? Goed dat de werkgroep Eigentijds Erfgoed Mastenbroek aan het werk is gegaan. Hannie Knol vond onlangs een krantenknipsel uit 1994, waar een oud-bewoner van de polder, mevrouw Henniphof-Schaapman vertelt over dit volkslied. Het was toen al ongeveer 25 jaar geleden dat ze op een feestelijke gelegenheid het Mastenbroeker volkslied uitgereikt kreeg, wat door alle aanwezigen gezongen werd. Een feest ergens begin jaren ’70 dus. Wie het lied gedicht heeft is (nog) niet bekend, wie heeft een suggestie? U bent vast nieuwsgierig geworden. Kijk op de site bij ‘alle verhalen’.
Behalve een eigen volkslied is er ook het eigen parfum. Waar zou het naar ruiken, vraag ik me af. Is het een bloemenlucht of meer een nostalgisch boerenluchtje? Waar zouden de mensen die vanuit het buitenland de Essence de Mastenbroek bestellen, op rekenen? Weten Henry en Esther van Ittersum van het Asjesgoed, die het verkopen, het? Of houden ze het geheim? Half december werd dit parfum opnieuw en in een nieuw jasje onder de aandacht gebracht. Een aantal genodigden konden de prachtige nieuwe verpakking en de mooie nieuwe flacon bewonderen, en enkele speciale mensen kregen zelfs een flesje mee. Zouden zij het willen verklappen? Bij de bron waaruit het parfum ontspringt kan iemand met een originele flacon één keer per jaar gratis bijvullen… Dus duur is het niet, als je bedenkt dat je er levenslang mee kunt doen! Maar zelfs al valt het geurtje tegen, door de verpakking alleen al waan je je in de polder. Met haar prachtige luchten en vaak harde wind. Met haar typische huisbelten, waar de huizen opstaan. Met haar typische kruispunten, waar heel binnenkort de informatie via een QR-code beschikbaar is. Met haar lange historie. Met haar behulpzame en vriendelijke (ex)bewoners. Met plezier werken we verder aan het vastleggen van het Eigentijds Erfgoed!

zaterdag 26 januari 2013

Herhaling reanimatiecursus donderdag 14 februari

Op donderdag 14 februari organiseert Polderbelangen weer de jaarlijkse reanimatiecursus. Wat te doen als iemand onwel wordt en hoe werkt de AED ook al weer? Ieder jaar biedt Polderbelangen de mogelijkheid voor het opfrissen van de kennis op dit gebied. We nodigen u van harte uit om deel te nemen!
Plaats en tijd: Het Trefpunt om 19.30 uur.
Opgave kan via de mail bij Elly Holland: hollandmulder [at] gmail.com.
Tot 14 februari!

maandag 21 januari 2013

Kruispunten Mastenbroek krijgen QR-codes

Mastenbroek – De geschiedenis en het leven van de bewoners van de polder Mastenbroek komt tot leven op de negen kruispunten. Vanaf half februari zullen op elk van de kruispunten betonnen zuiltjes met een QR-code geplaatst worden. Door het scannen van de code krijgt de passant direct de informatie over het betreffende kruispunt op het scherm. Op de website poldermastenbroek Toen is de informatie over de kruispunten terug te vinden bij ‘locaties’

De officiële opening werd afgelopen vrijdagmiddag, 18 januari, verricht door Gerrit Pelleboer, oud-polderbewoner en één van de oudste mensen die informatie over Mastenbroek aandroeg. Hij scande de QR-code op Kruisvliet, hierbij terzijde gestaan door de website- en web-app. ontwikkelaar, Julius van der Vaart. Omdat er een koude noordoostenwind stond gingen de genodigden vrij snel weer naar binnen, in het Trefpunt dat bij dit kruispunt staat, om verder door te praten over de polder en voor een hapje en een drankje.
De historische beschrijving van de kruispunten door de IJsselacademie, de beschrijving van de wederwaardigheden van de bewoners en de ontwikkeling en bekostiging van de web-app. en de betonnen zuiltjes met de QR-code kon doorgang vinden dankzij de financiële steun van Nationaal Landschap, waarin de Provincie Overijssel, de gemeentes en het Waterschap samenwerken, kon deze wens in vervulling gaan. Bovendien stelde de Provincie Overijssel nog een extra bedrag ter beschikking vanuit het programma cultuur en ruimte. De vereniging Polderbelangen, die de werkgroep Eigentijds Erfgoed Mastenbroek instelde, betoonde vrijdagmiddag haar dank bij monde van Hendry van Ittersum, voorzitter van Polderbelangen.

woensdag 09 januari 2013

Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie Polderbelangen weer goed bezocht.

Het is zo langzamerhand een goede traditie geworden, op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar vindt de nieuwjaarsreceptie van Polderbelangen plaats. Rond 9 uur was Het Trefpunt goed gevuld met ongeveer 30 gasten. Gezellig elkaar het allerbeste toewensen voor 2013 onder het genot van een hapje en een drankje. We kijken terug op een geslaagde avond en gaan met frisse moed het nieuwe jaar in!

woensdag 09 januari 2013

De Kruisvliedsteate nadert voltooiing.

De regelmatige passant heeft het vast al wel opgemerkt, er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de Kruisvliedsteate in Mastenbroek. Aannemer Oosterhuis legt op dit moment de laatste hand aan dit project. De omloop langs het water zal binnenkort worden gestraat. De projectgroep heeft diverse mogelijkheden de revue laten passeren betreft de verlichting van de keerwand en het informatiebord. Uiteindelijk is gekozen voor led verlichting in het straatwerk. De verlichting dient als preventie tegen ongewenste bezoekers en zal ook de fotoreportage die aan de wand komt te hangen mooi uitlichten. Polderbelangen is zeer ingenomen met deze verfraaiing van het centrum en wil ook zijn complimenten uitspreken naar alle mensen die hieraan hebben meegewerkt in alle fasen van dit project. De officiële opening zal in mei plaats vinden. Bewust hebben we gekozen voor dit moment als Mastenbroek op zijn mooist is!

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed