donderdag 02 augustus 2012

Jonge kerkuilen uitgevlogen

In de laatste week van juli zijn deze vier jonge kerkuilen uitgevlogen vanuit de nestkast in de schuur bij de familie van der Vegte aan de Nieuwe Wetering 19. De nestkast hangt hier nu negen jaar en werd al snel ontdekt door de kerkuilen. Sindsdien weten een paartje kerkuilen hier al jarenlang hun jongen groot te brengen. Dit jaar waren het er vier, een gemiddelde, andere jaren soms één meer of minder. Een enkel jaar komt het niet tot broeden, waarschijnlijk door een gebrek aan veldmuizen.
De vrijwilligers van de kerkuilenwerkgroep ‘Vliegvlug’ uit Meppel controleren elk jaar de kerkuilenkasten in de wijde omgeving en ringen de jongen. Er zijn nog meer kasten in de polder en ook daar zijn dit jaar jonge kerkuilen groot geworden.

maandag 23 juli 2012

Buurt aan Zet, Gemeente Kampen stelt € 25.000 beschikbaar voor buurtinitiatieven

De gemeente Kampen wil meer aandacht voor de sociale kant van het wonen en leven. Het gaat er dan om hoe mensen samen leven en wonen in een wijk én om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bewoners voor meer leefbaarheid in hun eigen wijk. Dit doet de gemeente door inwoners te stimuleren meer initiatieven te nemen voor hun wijk en hen op termijn ook meer zeggenschap te geven in hun wijk.
De gemeente Kampen slaat dus een nieuwe koers in en roept haar inwoners op om zelf met initiatieven te komen die eraan bijdragen dat het samen wonen en leven
in hun wijk verbeterd. Om dit te stimuleren stelt het college dit jaar voor het eerst geld beschikbaar voor het project ‘Bewonersinitiatieven leefbaarheid’. Met dit bedrag, van in totaal € 25.000, hoopt de gemeente dat Kampenaren, samen met hun buurt- en straatgenoten, op zoek gaan naar een mooi project om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Voorwaarde is wel dat het initiatief van bewoners zélf komt, dat het initiatief gedragen wordt door andere bewoners in de wijk en dat andere bewoners zich ook actief inzetten en meewerken aan het plan.
Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk of kern te verbeteren? Dan kunt u uw voorstel tot 14 september a.s. indienen. Dit kan bij uw eigen wijk of dorpsvereniging, bij de gemeentelijke wijkcoördinator Jan van der Vloet via
(038) 339 29 75 of j.vandervloet [at] kampen.nl of via het formulier op www.kampen.nl/buurtaanzet. Eind september wordt bekend gemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het project. Kijk voor inspirerende voorbeeldverhalen op www.kampen.nl/buurtaanzet .
bron: gemeente Kampen

maandag 23 juli 2012

Stimuleringsregeling kuilbeschermkleden Nationaal Landschap IJsseldelta

In de adviesraad van het Nationaal Landschap IJsseldelta is veelvuldig gesproken over plastic balen in het landschap en op erven. Het toenemend aantal heeft een steeds groter negatief effect op de beleving van het landschap en de kwaliteiten ervan. Vooropgesteld horen de plastic balen bij de huidige wijze van bedrijfsvoering. Toch wordt er aandacht gevraagd op de wijze waarop deze buiten of op het erf een plek krijgen.
Middels een stimuleringsregeling, voor de aanschaf van zwarte kuilbeschermkleden, worden agrariërs ondersteund in het meer uit het oog onttrekken van plastic balen. Deze regeling wordt aangeboden op initiatief van LTO Noord, afdeling west Overijssel en wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en Nationaal Landschap IJsseldelta. Agrariërs kunnen van deze regeling gebruik maken door kuilbeschermkleden aan te schaffen bij de firma De Groot in ‘s Heerenbroek tegen een korting van 50%. De looptijd van de eenmalige regeling duurt van 1 augustus tot en met 1 oktober. Per agrariër kunnen maximaal 4 kuilbeschermkleden aangeschaft worden. Contactpersoon voor de regeling is Wicher Aalberts (038-3557301).

donderdag 19 juli 2012

Windmolens

Het heeft jarenlang op de verboden lijst van de IJsseldelta gestaan. Destijds is afgesproken dat we een open landschap hebben waar geen windmolens in passen. 80 meter hoge masten doorbreken de weidsheid; dat moeten we niet willen. Maar toch…. In een tijd van duurzaamheid en vraagstukken m.b.t. hoe gaan we in de toekomst voorzien in onze energiebehoefte blijkt deze gesloten discussie toch weer op gang te komen. Afgelopen middag hebben we met een delegatie van het Polderbelangenbestuur een bijeenkomst bezocht waar de mogelijkheden van kleinschalige windmolens voor zelfvoorziening per erf uiteen zijn gezet. Dan praat je niet over molens van meer dan 80 meter hoog, maar maximaal 25 meter die een gemiddeld agrarisch bedrijf zelfvoorzienend kunnen maken wat stroom betreft. Via 3d-animatie en een mondelinge toelichting over ins en outs hebben we ons een goed beeld kunnen vormen hoe dit er uit ziet. Op het eerste gezicht lijkt het landschappelijk gezien goed in te passen, maar voor de goede beeldvorming: met 25 meter steek je de kerktoren van de Polder Mastenbroek al behoorlijk naar de kroon…. Daarbij bedenkend dat we in Mastenbroek maar 1 kerk hebben en vele bedrijven waar ruimte is voor een windmolen krijg je toch je vraagtekens. Ook de technische en financiële voordelen van een kleine windmolen vallen al gauw weg ten opzichte van bijvoorbeeld zonnepanelen.
Waarom dan toch deze middag georganiseerd vroeg ik me af? Zoals al eerder gezegd kunnen we noodgedwongen in de komende jaren niet meer om het vraagstuk energie heen. De ontwikkelingen hebben de laatste jaren niet stil gestaan; zonnepanelen hebben een grote vlucht gemaakt en het is niet ondenkbaar dat kleine windmolens hetzelfde traject volgen. De kaarten kunnen over een aantal jaren totaal anders liggen en welk toelatingsbeleid ga je dan loslaten op het verhaal kleinschalige windmolens?
Duurzaamheid en landschap, dat is iets waar we de komende jaren de tanden nog flink in kunnen zetten.

zondag 08 juli 2012

Opnieuw een honderdjarige in de polder

Maakte onlangs Ds. Dekker melding van het feit dat de pastorie 100 jaar oud was, vandaag 8 juli is het 100 jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd voor de boerderij op Bissschopswetering 71.
De eerste bewoners waren de familie Jonkers. In 1923 werd de boerderij verkocht aan Koert van der Kamp en Johanna van Ittersum. Toen in 1953 Derk Jan van der Weerd met Jantina van der Kamp trouwden werd het voorhuis verbouwd en gingen ze bij hun (schoon)ouders inwonen. In 1992 hebben Henk en Joke Altena het bedrijf overgenomen, en woonde er weer één gezin in de woning.
Deze boerderij staat niet haaks op de wetering, waarschijnlijk heeft men dit gedaan omdat de grond die bij het bedrijf hoorde 200 meter verderop aan de andere kant van de wetering lag.
De beukenboom op de hoek van het huis is in 1923 door Koert van der Kamp geplant.
Naar men zegt is de terp één van de hoogste in Mastenbroek.

zaterdag 07 juli 2012

Polderconcert Mastenbroek, een succes

De buienradar is vaak geraadpleegd in de aanloop naar het polderconcert 2012. Heeft het daar aan gelegen, het was droog; sterker nog, het was een stralende zomeravond. Windstil. Zo’n 250 mensen hebben genoten van het optreden van het Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel onder leiding van Albert Dam. Na de pauze zong Barbara Lok, zangeres uit Zwartsluis enkele liederen begeleid door het orkest. Als laatste het prachtige, ‘Land van Water’. Heeft IJsseldelta nog een volkslied nodig? Het arrangement van de Vuurvogel is er ook al.
De werkgroep Gastvrijheid van Mastenbroek kan tevreden zijn over de avond. Welke verrassend polderconcert bedenkt de werkgroep voor het volgende jaar?

Genemuiden Actueel maakte een mooie opname van het concert. Hier deel 1.

dinsdag 03 juli 2012

Buitenlandse gasten in de polder.

Vooraf aan de Nationale Rundvee Manifestatie ( NRM ) in Zwolle op 29- 30 Juni jl. zijn diverse groepen buitenlandse gasten op excursie geweest bij verschillende bedrijven. Zo ook bij Bert en Gerrie Kok aan de Oude Wetering. Als liefhebbers van de veefokkerij willen ze graag hun bedrijf laten zien aan de gasten uit het buitenland die ook de NRM bezoeken. Ze kregen uitleg over het keuringsrapport van CRV inspecteur Robert Overvelde aan de hand van een voorbeeld koe van Bert en Gerrie. Het was een internationaal bont gezelschap in de polder. O.a. inwoners uit Brazilië, Litouwen , Costa Rica, Griekenland, Pakistan Ierland, Tsjechië en Iran bezochten het bedrijf van Bert en Gerrie Kok.

woensdag 27 juni 2012
dinsdag 26 juni 2012

Pleinfeest Prinses Julianaschool in 's-Heerenbroek op 30 juni 2012

Prinses Julianaschool in 's-Heerenbroek organiseert zaterdag 30 juni een pleinfeest. Van 10 tot 13 uur zijn er diverse activiteiten. Kom en doe mee met allerlei leuke spelletjes zoals grabbelen, schminken, limbodansen, sumoworstelen enz. enz. Om 11 uur wordt er gestart met een warme visverkoop. Natuurlijk zal ook de gewone koffie en thee niet ontbreken. Mocht u ook nog een gokje willen wagen, het kan allemaal, want ook het rad van avontuur is opgesteld. Ook de leerlingen van de school dragen hun steentje bij; zij verkopen hele mooie zelfgemaakte spullen.
De opbrengst van het pleinfeest is bestemd voor de nieuwe schoolshirts die onlangs zijn aangeschaft. Ieder is van harte welkom!

vrijdag 15 juni 2012

Inloopbijeenkomsten bestemmingsplan buitengebied

De gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het bestemmningsplan buitengebied van Nationaal Landschap IJsseldelta. Het huidige gebruik van de bouwkavels en de actuele trends zijn in de afgelopen tijd geïnventariseerd. Onder andere is er contact geweest met de agrarische ondernemers over het vormgeven van de nieuwe bouwvlakken voor hun bedrijf. Op basis hiervan worden er een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd waar de resultaten zullen worden getoond.
Op de volgende data kunt u bekijken hoe e.a. eruit zal komen te zien:
Gemeente Kampen: donderdag 28 juni (specifiek Mastenbroek en rivierengebied,aanmelden vooraf is gewenst)
Gemeente Zwartewaterland: woensdag 20 juni
Gemeente Zwolle is bij ons nog niet bekend.

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed