donderdag 20 december 2012

L'Essence de Mastenbroek officieel gepresenteerd

Op woensdag 19 december is L'Essence de Mastenbroek officieel gepresenteerd en aangeboden. In de gezellige atmosfeer van het Asjesgoed opende Henk Altena namens Polderbelangen de avond. Daarna was het de beurt aan Vincent Kleinsma, Birthe Leemeijer en Esther en Hendry van Ittersum om de vernieuwde L'Essence de Mastenbroek officieel te onthullen. Verder kreeg ieder van hen alsmede ook Wethouder Wolbert Meijer van de gemeente Zwartewaterland een exemplaar aangeboden. In het dankwoord benadrukte ieder van het vanuit zijn of haar eigen invalshoek de bijzondere status van de Parfum. Het enthousiasme in de Polder, de bijzondere status van dit kunstwerk in het Nationaal Landschap IJsseldeta en de wereldwijde belangstelling voor dit kunstwerk werden in de dankwoorden aangehaald.
Renate Broere, grafisch ontwerper, gaf een nadere toelichting op het ontwerp van de nieuwe verpakking en het bijborende boekje. Vervolgens was het de beurt aan de belangstellenden om het resultaat te bewonderen. De kleine verpakking bestaat uit een klein flesje met parfum welke is ingeklemd in een zakformaat doosje. De omslag van het boekje met daarop het polderlandschap maakt het geheel compleet. De grote verpakking bestaat uit het bekende grotere flesje welke is verzonken in een grotere doos. Het flesje wordt aan de binnenkant van de doos omgeven door het Polderlandschap.
De reacties van het publiek waren bijzonder enthousiast. Met deze ontwikkeling heeft L’Essence de Mastenbroek een nieuw hoofdstuk in haar bestaan opengeslagen waar we als Polderbelangen bijzonder blij mee zijn! De L’Essence is te bewonderen bij Het Asjesgoed. Hier vindt ook de verkoop plaats.

vrijdag 14 december 2012

Start verkoop parfum L’Essence de Mastenbroek

Vanaf heden zal de nieuwe verkoop van het parfum L’Essence de Mastenbroek vanuit ’t Asjesgoed in Mastenbroek gestart worden. De inwoners van de polder Mastenbroek hebben het beheer, de organisatie en de verspreiding van dit kunstwerk op zich genomen. Wilt u L’Essence de Mastenbroek nog voor Kerst in huis hebben,
neem dan contact op met ’t Asjesgoed, info [at] hetasjesgoed.nl. Bestellingen
geplaatst voor 20 december kunnen voor Kerst worden bezorgd.

L’Essence de Mastenbroek is een kunstwerk van Birthe Leemeijer, het parfum is het resultaat van haar zoektocht naar de essentie van de polder Mastenbroek. Inwoners van de polder Mastenbroek, voornamelijk veehouders die al generaties lang in de polder wonen en werken, namen deel aan de Essenceclub. Zij bepaalden uit welke geursensaties L’Essence de Mastenbroek moest bestaan.
Sinds de lancering van het parfum in 2005 is de Essence wereldwijd verkocht. Deze vloeibare versie van het polderlandschap heeft zich naar allerlei uithoeken van de wereld verspreid en zich vermengd met landschappen, verlangens en herinneringen van mensen die nog nooit in Mastenbroek zijn geweest.
De afgelopen jaren is intensief met verschillende partijen samengewerkt om de verkoop
zowel regionaal, nationaal als internationaal te organiseren vanuit de polder Mastenbroek zelf. Leemeijer schreef een toekomstplan in opdracht van de Provincie Overijssel en Vereniging Polderbelangen Mastenbroek gaf haar de opdracht de verpakking aan te passen, gefinancierd door het Nationale Landschap IJsseldelta.
De nieuwe verpakking zal verschijnen in een grote en een kleine versie: De grote versie
van 50 ml staat temidden van een prachtig panorama aan de binnenkant van het doosje
en kost 69,95 euro. Het is voor de liefhebber die parfums verzamelt, het parfum draagt en de flacon in huis op een mooie plaats wil kunnen bekijken. Daarnaast is een verfijnde kleine verpakking van 3 ml van 19,95 euro. Deze verpakking is voor de passant die het werk als idee en verhaal wil meenemen naar huis. De geur als herinnering voor in de broekzak. In zowel de grote verpakking als de kleine verpakking
zit een prachtig boekje dat het verhaal over polders in het algemeen en de polder Mastenbroek in het bijzonder in het engels/nederlands vertelt. Foto’s van Mastenbroek lopen in een lange horizon door het boekje heen. Dit alles werd ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met ontwerpstudio Renate Boere. Verkoop via internet is voortaan georganiseerd via www.essencemastenbroek.nl. Bestellingen voor 20
december zijn nog voor Kerst in huis.
De bron van Mastenbroek is verhuisd van het bezoekerscentrum naast het Oude Stoomgemaal naar het centrum van de polder zelf. Op de fundamenten van een inmiddels afgebroken boerderij is de bron onder een steen geplaatst.
Jaarlijks zal vanaf deze plek een bijvuldag worden georganiseerd. De steen gaat van zijn plaats en zal worden aangesloten op een glazen buis die het parfum oppompt. Eigenaren kunnen op deze dag met hun flesje naar de bron komen om het bij te vullen.
Voor meer informatie zie www.essencemastenbroek of bel/mail: Esther en Hendry van Ittersum, ’t Asjesgoed, Bisschopswetering 79, 8293 PC Mastenbroek, T 038-3446288,
M 06-30399167, info [at] hetasjesgoed.nl

Bron: Birthe Leemijer

woensdag 28 november 2012

Aanleg Staete

Iedereen die in het centrum van Mastenbroek komt zal het zijn opgevallen, er wordt gewerkt aan het pleintje en de slootkant van de Kerkwetering. Trouwens ook bij Zieleman. Kruisvliedt Staete staat in de steigers. Na veel vergaderen, overleggen en geld bijeenhalen is het gelukt. Voor het einde van het jaar is het pleintje klaar en in het voorjaar zullen we het officieel openen.

dinsdag 13 november 2012

Nog budget beschikbaar voor kuilkledenaktie

Graag willen we u nogmaals attenderen op de kuilbeschermingskledenaktie. Tot 31 december heeft u nog de mogelijkheid om tegen sterk gereduceerd tarief kuilkleden aan te schaffen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onderstaand artikel:

In de adviesraad van het Nationaal Landschap IJsseldelta is veelvuldig gesproken over plastic balen in het landschap en op erven. Het toenemend aantal heeft een steeds groter negatief effect op de beleving van het landschap en de kwaliteiten ervan. Vooropgesteld horen de plastic balen bij de huidige wijze van bedrijfsvoering. Toch wordt er aandacht gevraagd op de wijze waarop deze buiten of op het erf een plek krijgen.

Middels een stimuleringsregeling, voor de aanschaf van zwarte kuilbeschermkleden, worden agrariërs ondersteund in het meer uit het oog onttrekken van plastic balen. Deze regeling wordt aangeboden op initiatief van LTO Noord, afdeling west Overijssel en wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en Nationaal Landschap IJsseldelta. Agrariërs kunnen van deze regeling gebruik maken door kuilbeschermkleden aan te schaffen bij de firma De Groot in ‘s Heerenbroek tegen een korting van 50%. De looptijd van de eenmalige regeling duurt van 1 augustus tot en met 31 december. Per agrariër kunnen maximaal 4 kuilbeschermkleden aangeschaft worden. Contactpersoon voor de regeling is Wicher Aalberts (038-3557301).

zaterdag 10 november 2012

Mastenbroek Toen flink uitgebreid.

Het onderdeel “Mastenbroek Toen” op deze site is flink uitgebreid. Annet Jonker, redacteur en verhalenschrijfster, heeft de afgelopen tijd veel fotomateriaal en verhalen verzameld over de Polder Mastenbroek en deze verwerkt tot schitterend documentatiemateriaal. De oorlogsjaren, het waterschap en het wonen en werken in de polder komen aan bod. Kortom zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen op het deel “Mastenbroek Toen” . Op dit moment zijn we bezig om de verhalen van de kruispunten boven water te krijgen. Heeft u fotomateriaal, verhalen of iets anders van historische waarde liggen, laat het ons weten, we hebben hier zeer veel belangstelling voor. Een mailtje via deze site is voldoende om u aan te melden.

zaterdag 10 november 2012

Nieuw afvalbeleid gemeente Zwartewaterland roept vragen op

Als het goed is hebben de inwoners van de gemeente Zwartewaterland een brief ontvangen waarin het nieuwe afvalbeleid van deze gemeente wordt aangekondigd en toegelicht. E.a. zal behoorlijk gaan veranderen: de groene container komt terug in het buitengebied en de ophaalfrequentie van de grijze container gaat terug naar eens per vier weken. Men wil wel ondergrondse afvalcontainers gaan plaatsen waarin centraal afval kan worden gestort. Dit zijn een aantal maatregelen die tot doel hebben om het afval meer te gaan scheiden. De voornemens van de gemeente zullen ongetwijfeld goed in te passen zijn binnen de bebouwde kom, maar pakken voor het buitengebied eens stuk ongunstiger en onpraktisch uit. Polderbelangen heeft inmiddels een onderhoud gehad met de verantwoordelijk wethouder en haar zorgen kenbaar gemaakt. Graag zouden we uw reactie horen in deze kwestie door een mailtje naar ons toe te sturen via deze site of via info [at] poldermastenbroek.nl . Laat uw stem horen zodat wij dit kunnen overbrengen naar de gemeente.

donderdag 08 november 2012

Eerste schop in de grond

Op donderdag 8 november om 16.00 uur vindt op de Kruisvliedt Staete, het pleintje in het centrum, een bescheiden openingshandeling plaats voor de aanleg van het nieuwe pleintje waar Polderbelangen zich voor heeft ingezet. Wolbert Meijer, wethouder Zwartewaterland start de werkzaamheden. De officiële opening vindt plaats in het voorjaar van 2013.

vrijdag 12 oktober 2012

Bordje weg?

Al bijna heel Nederland en dus ook Mastenbroek is bedekt met fietsknooppunten. Ideaal voor het uitstippelen van een mooie fietstocht.

Helaas ontbreken er op sommige plekken knooppuntborden. Ontbreken er bij u in de buurt knooppuntborden? Of weet u een andere plek in overijssel of nederland waar een bord kapot is of ontbreekt? Meld het!

Bordje weg? Meld het! (klik Hier)

maandag 08 oktober 2012

Polderbelangen verwelkomt 150e lid

De vereniging Polderbelangen heeft een mijlpaal bereikt! Recent is het 150e lid ingeschreven. Het gaat hier om de familie Torpstra woonachtig aan de Oudewetering. De familie heeft samen met de familie van Leeuwen onlangs de zorgboerderij Yovel geopend. Het bestuur is zeer ingenomen met dit heugelijke feit. Om dit te vieren is de familie een presentje aangeboden: het boek "Omarmd door IJssel en Zwartewater" waarin de geschiedenis van Mastenbroek uitgebreid is beschreven. Polderbelangen heet de familie van harte welkom in de Polder en wenst hun veel woonplezier toe. Bent u benieuwd naar zorgboerderij Yovel, dan verwijzen we u naar hun website www.zorgboerderijyovel.nl

maandag 24 september 2012

Landschap Overijssel organiseert workshop landschapsfotografie

Op zaterdag 6 oktober organiseert Landschap Overijssel de workshop Landschapsfotografie. Een workshop voor iedereen die van fotografie houdt en meer wil weten hoe je het landschap zo goed mogelijk fotografeert. Deze workshop wordt georganiseerd door Landschap Overijssel in het kader van haar 80-jarig jubileum.
Voor meer informatie zie de website van Landschap Overijssel: www.landschapoverijssel.nl
bron: Zwartewaterkrant.

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed