maandag 28 april 2014

Berendien Duitman winnares fotowedstrijd #MijnMastenbroek

Afgelopen vrijdag was het zo ver: de winnaar van de fotowedstrijd werd bekend gemaakt. In een goed gevuld Trefpunt maakte Gedeputeerde Theo Rietkerk bekend dat Berendien Duitman de fotowedstrijd #MijnMastenbroek had gewonnen. De winnende foto laat in één schitterend beeld de Mastenbroeker kerk, de Kerkwetering en de weidsheid van het landschap zien. Als winnares mocht zij samen met gedeputeerde Rietkerk de winnende foto onthullen die is opgehangen bij de Kruisvlietstate in het centrum van Mastenbroek. Ook werd hier het nieuwste informatiepunt in de IJsseldelta onthuld. Een prachtig bord waarop kort iets wordt verteld over het Nationaal Landschap IJsseldelta. Voor meer informatie kan men de qr-code scannen die op het bord staat.
Polderbelangen wil de provincie Overijssel en IJsseldelta Marketing hartelijk danken voor het realiseren van deze 2 mooie objecten!

maandag 28 april 2014

Aquaduct aan de Boxum krijgt langzaam vorm.

Nog steeds wordt er hard gewerkt aan het aquaduct bij de Boxum. Zo langzamerhand krijgt alles zijn definitieve vorm. Wie goed kijkt ziet dat naast de naam ook de jaartallen 1364 - 2014 in de beton zijn weergegeven. Via Klaas van de Vegte kregen we deze foto’s binnen, waarvoor onze hartelijke dank!

zaterdag 19 april 2014

Zing mee met het koor Mastenbroek 650 jaar!

Het ligt in de bedoeling om voor het 650 jaar bestaan van Mastenbroek een koor te vormen van en door Mastenbroekers.
Het koor zal een aantal nummers zingen in een jubileum kerkdienst op zondag 22 juni.
Het geheel zal onder leiding staan van Sienke van de Steege.
Uiteraard moet er ook gerepeteerd worden, de eerste repetitie is op vrijdag avond 9 mei om 20.00 uur in de Mastenbroeker kerk
Op die avond zullen de verdere data worden afgesproken.
Iedere inwoner van Mastenbroek of die onze polder een warm hart toedraagt is van harte uitgenodigd om mee te zingen.
Ook als u zich wat minder betrokken voelt bij de kerk alhier; schroom niet maar wees welkom.
Dus kun je zingen zing dan mee!!!
voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold van Ittersum of Henk Altena

woensdag 26 maart 2014

Jury fotowedstrijd #MijnMastenbroek aan het werk

De termijn voor het inzenden van foto's voor de fotowedstrijd "Mijn Mastenbroek" is verstreken. Woensdagmiddag 26 maart 2014 heeft een jury bestaande uit Herma van Gerner, Wim de Jonge, Hilbert Kroes en Margreet Palland de winnende foto uitgekozen. De foto's werden eerst beoordeeld op de herkenbaarheid voor de polder Mastenbroek. Om de foto op posterformaat af te drukken moet hij ook scherp en helder zijn. Er waren 60 foto's ingezonden.
De winnende foto wordt op vrijdag 25 april door Gedeputeerde Theo Rietkerk onthult op de Kruisvlietstate.

woensdag 26 maart 2014

Cursus vrijwillige weidevogelbescherming

De agrarische natuurvereniging Camperland organiseert op donderavond 3 april en zaterdagmorgen 12 april een cursus weidevogelbescherming voor vrijwilligers en agrariërs.

Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer deze nesten sparen. Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee.

Aan de deelname van de cursus zijn geen kosten verbonden. Opgave bij Joop Beens tel 038-3856347.

Deelname is beperkt!

Het hele artikel kunt u lezen op: http://www.zwartewaterkrant.nl/nieuws41254

foto: Herma van Gerner

zondag 23 februari 2014

Voortgang aan de boxum

Via een oud inwoner van Mastenbroek kregen we deze foto's binnen. Het afgelopen jaar is er veel veranderd op dit stukje Mastenbroek. Zo langzamerhand beginnen de contouren van het eindresultaat duidelijk te worden. Grappig om te zien dat de oude naam van dit kruispunt word vermeld.

zondag 23 februari 2014

Fotowedstrijd #MijnMastenbroek voor bewoners en bezoekers

Van 25 februari t/m 31 maart 2014 wordt de fotowedstrijd #MijnMastenbroek gehouden ter ere van de opening van het laatste Informatiepunt van Nationaal Landschap IJsseldelta bij de Kruisvlietstate in Mastenbroek. Dit Informatiepunt krijgt een Informatiebord met een QR code die via een app toeristen verwijst naar de bezienswaardigheden in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Vanwege het naderend voorjaar is de fotowedstrijd een mooie gelegenheid om erop uit te trekken in Mastenbroek, de oudste polder van Nederland. De winnende foto wordt vereeuwigd in de fotomuur nabij het Informatiepunt. Informatiepunt en winnende foto worden op vrijdag 25 april a.s. door gedeputeerde Theo Rietkerk onthuld.

Oudste polder van Nederland bestaat 650 jaar
De polder Mastenbroek is de oudste polder van Nederland en bestaat dit jaar maar liefst 650 jaar, hetgeen in juni dit jaar gevierd wordt met diverse festiviteiten. Mastenbroek kenmerkt zich door een prachtige flora en fauna, uitgestrekte poldervergezichten, unieke recht verkavelde wegen, uiterwaarden van het Zwarte water en unieke weidevogels. Al met al een schitterend decor als onderwerp voor de fotowedstrijd #MijnMastenbroek.
Voorwaarden deelname fotowedstrijd
• De looptijd van de fotowedstrijd is 25 februari t/m 31 maart 2014
• Foto’s minimaal 5 Mb, 100 dpi op eindformaat (advies)
• Ingestuurde foto moet een herkenbare hedendaagse foto zijn van Mastenbroek
• Insturen via: info [at] poldermastenbroek.nl, via www.facebook.com/ijsseldelta of twitter: #MijnMastenbroek onder vermelding van afzender en fotolocatie

Betrokkenheid bewoners en bezoekers
IJsseldelta Marketing heeft in 2012 en 2013 drie bezoekerscentra en vier informatiepunten in de IJsseldelta gerealiseerd. Doelstelling is bezoekers en bewoners in en om het Nationaal Landschap IJsseldelta te informeren, enthousiasmeren en het Nationaal Landschap te laten beleven. Door aanbod van online en offline informatiemateriaal worden bezoekers en bewoners verleid om het Nationaal Landschap optimaal te ervaren, de bestedingen verhoogd en de economie gestimuleerd. In overleg met Polderbelangen Mastenbroek is gekozen voor een aanvulling op de fotomuur bij de Kruisvlietstate, dichtbij het nieuwe Informatiepunt Mastenbroek.
De fotowedstrijd wordt georganiseerd door IJsseldelta Marketing in samenwerking met Polderbelangen Mastenbroek, die de jurering voor haar rekening neemt.

dinsdag 18 februari 2014

Energiemarkt donderdag 20 februari, 19.30 uur MFC

Wat willen we:
• Samenwerken voor duurzame energie
• Voor een lagere energierekening
Inleider: Bouwe de Boer, energiecoördinator Leeuwarden
Presentaties van:
• Woningbouwvereniging Beter Wonen
• Zonnegilde uit Kampen
Vertegenwoordigers in de zaal:
• MFC
• Schoolvereniging Iris
• Voetbal
• Gemeente Kampen
Vragen die aan bod komen:
• Waarom een Energiecoöperatie
• Wat levert het mij op
• Moet ik investeren
• Het dak is niet van mij, de stroomrekening wel
Vervolgstappen:
• Voldoende draagvlak
• Levert het genoeg op
• Geen rompslomp
• Bereikbaar voor iedereen
• Oprichting Energiecoöperatie
Meer info:
• Albert Boeve
o aboeve [at] home.nl
o 038 - 4568 788 • Steffen Hofstra
o steffenhofstra [at] home.nl
o 06-52046001

de duurzame energiecoöperatie Wilsum

dinsdag 04 februari 2014

Polderbelangen organiseert: Speciaalbierproeverij

Voor de liefhebbers van een biertje organiseert Polderbelangen op donderdagavond 6 maart een bierproeverij. Bij de Stomme van Kampen zullen we worden ingewijd in de wereld van het speciaal bier.
We starten om 20.15 uur met een kop koffie.
Proeflokaal De Stomme van Campen staat bekend om haar grote assortiment speciaalbieren. Behalve negen vaste bieren tappen ze ook vijf regelmatig wisselende speciaalbieren uit koperen tapkranen. Tijdens deze proeverij worden vijf speciaal geselecteerde soorten bier aan u voorgesteld. Onder het genot van een hapje komen alle facetten van het speciaal bier aan bod en krijgt u uitleg over onder andere het biertype en het brouwproces.
De proeverij duurt ongeveer 2 uur en kost voor leden € 20,00. Niet leden € 22,50.
Heeft u ook zin in een biertje, geef u dan voor 20 februari op via info [at] poldermastenbroek.nl!!
Let op er is beperkt ruimte, dus geef u snel op!

dinsdag 31 december 2013

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed