zondag 15 april 2012

Lancering website www.poldermastenbroek.nl groot succes!

Onder grote belangstelling is de website poldermastenbroek.nl op 12 april gelanceerd. Als inleiding op de avond hield Jan v/d Wetering, neerlandicus en historisch kenner van de streek, een boeiende inleiding over de historie van de polder Mastenbroek. Aan de hand van 7 plaatsen van herinnering schetste hij een beeld van de ontwikkelingen en gebeurtenissen die beeldbepalend zijn geweest voor Mastenbroek.
Hierna mocht Klaas v/d Wal, voorzitter van de adviesraad Nationaal Landschap IJsseldelta, de site officieel openen. In zijn woord van dank benoemde hij allereerst het succes van de dorpsontwikkelingsplannen waar ook deze site uit voort komt. Verder tipte hij het belang van het Nationaal Landschap aan voor de komende jaren. De provincie heeft 6 miljoen subsidie toegezegd mits de gemeenten voor 25 % aan cofinanciering bijdragen.
Gerard Hendrix en Hendry van Ittersum hebben de site verder toegelicht. Vanuit het publiek waren de reacties zondermeer positief. Ook kwam de opmerking dat enkele onderwerpen nog onderbelicht waren. Daarvan zijn de makers zich zonder meer bewust, daarom is het ook van groot belang dat de inwoners foto’s en verhalen blijven aanleveren zodat telkens weer nieuwe en interessante informatie geplaatst kan worden. De Projectgroep Erfgoed o.l.v. Bernard Reuvekamp benadrukte dat hun werk nog lang niet af is en dat ze bijzonder geïnteresseerd zijn in nieuwe informatie. Men is nog op zoek naar een goede redacteur die mensen wil bezoeken en verhalen wil vastleggen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u zich melden bij een van bovengenoemde personen.

dinsdag 10 april 2012

Paasvuren

Met Pasen is het traditiegetrouw de tijd van de Paasvuren. In heel Oost-Nederland worden tegen de avond de paasvuren ontstoken. Een traditie die al jaren zo niet eeuwen oud is. Diverse media besteedden afgelopen week aandacht aan het paasvuur in Espelo waar de bouwers het wereldrecord hebben neergezet met een paasbult van bijna 45 meter hoog. Op sommige plaatsen wordt het vuur op 1e paasdag ontstoken, maar bij ons in de regio is het vaker regel dat 2e paasdag het tijdstip is van branden.

Met zekerheid kan worden gezegd dat we in Mastenbroek op de zondag buiten het haardvuur om geen vuren stoken.

De traditie leek de laatste jaren wat in te dutten, tot gisteravond. Toen ik uit het raam keek zag ik diverse vuren branden. Aan de Bisschopswetering zag ik dat op bepaalde stukken bij iedere boerderij wel een paasvuur brandde. Een mooi gezicht en een mooi stuk erfgoed wat bewaard blijft.

Ik ben er bijna zeker van, als we alle brandstapels uit de Mastenbroeker Polder op één hoop hadden gegooid, dat Espelo zijn record binnen een dag al weer kwijt was geweest…..
Idee voor volgend jaar?

zondag 08 april 2012
zondag 01 april 2012

Fietspaden en natuurvriendelijke oevers

De fietspaden zijn klaar en het resultaat mag er zijn. Bijna de gehele Polder is nu voorzien van 22 kilometer hagelnieuw 2,5 meter breed fietspad. Voor bewoners een prachtige aanwinst en voor bezoekers een genot om gebruik van te maken. De aanleg van de natuurvriendelijke oevers is stilgelegd tot na afloop van het broedseizoen. Het is de bedoeling dat eind 2012 ook dit project opgeleverd zal worden.

zondag 01 april 2012

Centrumommetje

Wellicht had u de hoop schelpen al zien liggen. Deze zijn bedoeld voor het renoveren van het ommetje achter de school en kerk. Na goed overleg met de gemeente Zwartewaterland heeft de centrumgroep PolderPlan het initiatief genomen om het ommetje ook daadwerkelijk weer op te knappen. De gemeente heeft de schelpen ter beschikking gesteld, en vanuit de centrumgroep zal worden gezorgd dat het pad ook daadwerkelijk weer gevuld zal worden met schelpen. Dank aan de beide partijen voor het gezamenlijk oppakken van dit project.

zondag 01 april 2012

De eerste Blog

Vanaf deze plaats zullen regelmatig kleine berichtjes, anekdotes en gebeurtenissen uit de polder gelanceerd worden. Zomaar een kleinigheidje wat we willen delen of iets wat het waard is om over te schrijven. Tips zijn natuurlijk welkom.

In deze eerste blog moeten we natuurlijk stilstaan bij deze site. Een prachtig project wat voortkomt uit het PolderPlan. Het bijzondere aan deze site is dat we historie en heden gekoppeld hebben in één website. Dat de polder Mastenbroek een rijke historie heeft wisten we al, maar als je dan het beeldmateriaal van de laatste decennia bekijkt sta je toch weer verbaasd over de vele ontwikkelingen die Mastenbroek heeft ondergaan. De generatie die wat over deze beelden kan vertellen is er nu nog, daarom hebben we het plan opgevat op beelden en verhalen vast te gaan leggen nu het nog kan. Een hele klus waar hard aan is/wordt gewerkt. Hulde aan degenen die zich hiervoor hebben ingezet! Mocht u ook waardevolle informatie hebben over de historie van de Polder Mastenbroek dan zijn we daarin bijzonder geïnteresseerd!

Voor Mastenbroek nu is het de bedoeling dat we een actuele internetpagina bij gaan houden met nieuws, gebeurtenissen en foto’s uit de polder. De pessimist zal zeggen: “Er gebeurt toch niets in de polder”. Maar niets is minder waar. De Polder bruist van activiteit en dat willen we graag uitdragen en vastleggen. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan deze website!

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed