zaterdag 10 mei 2014

Koor Mastenbroek 650 jaar

De volgende repetitie avond van het koor Mastenbroek 650 jaar is woensdag 11 juni om 20:00 uur in de kerk.
Volgende oefenavonden worden dan overlegd.

Voor meer informatie/vragen, kunt u contact opnemen via info [at] poldermastenbroek.nl

woensdag 07 mei 2014

Programma festiviteiten 650 jaar Mastenbroek is bekend!

Dit jaar bestaat Mastenbroek 650 jaar. Dit willen we als inwoners niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben Polderbelangen, CBS De Driemaster, de Nederlands Hervormde Gemeente en de jeugd van Mastenbroek gezamenlijk een commissie gevormd en een mooi programma met festiviteiten opgesteld. Op diverse data in mei, juni en juli zullen er allerleid activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd.

24 MEI IJSSELDELTADAG thema: Mastenbroek 650 jaar
Op 24 mei vindt de IJsseldeltadag in Mastenbroek plaats. Op 8 locaties in de polder openen diverse bedrijven hun deuren voor het publiek. Naast een kijkje in de stal worden tal van aktiviteiten georganiseerd voor jong en oud. De werkgroep Eigentijds erfgoed Mastenbroek zal haar werkzaamheden presenteren en oude voorwerpen tentoonstellen. Ook word er een kleurwedstrijd georganiseerd. De kleurplaat is te downloaden vanaf de website www.ijsseldeltadag.nl De Toegang is overal vrij. Voor meer informatie en het exacte programma zie: www.ijsseldeltadag.nl

13 JUNI KINDERSPELEN
Op vrijdag 13 juni organiseert CBS De Driemaster kinderspelen voor alle basisschoolkinderen uit Mastenbroek, dus ook voor de kinderen die niet in Mastenbroek naar school gaan.
Vanaf 13.00 uur zijn de kinderen welkom bij de school in Mastenbroek.
Zij kunnen zich daar tot 17.00 uur vermaken met allerlei spelletjes. Opgave is niet nodig.

22 JUNI HERDENKINGSDIENST
Zondag 22 juni organiseert de Nederlands Hervormde Gemeente Mastenbroek een herdenkingsdienst voor de inwoners van Mastenbroek. Deze dienst is bedoeld voor alle Mastenbroekers en allen die Mastenbroek een warm hart toedragen. De dienst begint om 10.00 uur en daarin zal voorgaan Ds. W.M. Dekker uit Waddinxveen, tot voor kort bewoner van de pastorie in Mastenbroek. Na de herdenkingsdienst mogen we elkaar ontmoeten in Het Trefpunt naast de kerk voor een kop koffie, thee of limonade.
Tijdens de dienst zal er een koor van en door Mastenbroekers hun medewerking verlenen.
De eerste oefenavond is op vrijdagavond 9 mei om 20.00 uur in de kerk van Mastenbroek. Dus kan je zingen, zing dan mee!!!
Voor meer info: Arnold van Ittersum, email agvanittersum623 [at] freeler.nl of tel. 038-3446266 en Henk Altena, email hwaltena [at] online.nl of tel. 038-3446295.

4 JULI TENTFEEST
Voor de jongeren (en wie zich jong voelen)in Mastenbroek wordt er vrijdagavond 4 juli een tentfeest georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op het terrein van Visscher Grondverzetbedrijf B.V.
Contactpersoon: Lilian Kamphof, email kamphoflilian [at] hotmail.com

5 JULI BOURGONDISCH BUFFET
Het jubileumfeest wordt afgesloten met een Bourgondisch buffet op zaterdagavond 5 juli. Vanaf 20.00 uur zijn alle Mastenbroekers welkom in Het Trefpunt in Mastenbroek.
Opgeven kan t/m 29 juni bij: Sietze Kattenberg,
email info [at] poldermastenbroek.nl of tel. 038-3317808

woensdag 07 mei 2014

Beleef de IJsseldeltadag – Open Dag bij de Boer in Mastenbroek op zaterdag 24 mei

Op zaterdag 24 mei openen verschillende (agrarische) bedrijven in de polder Mastenbroek hun deuren. Op deze dag kunt u genieten van het weidse polderlandschap en een kijkje nemen bij de deelnemende bedrijven. Ook zijn er leuke activiteiten te doen. Van weidevogelsafari tot oude tractors kijken en van koe schilderen tot kanoën. Voor jong en oud is er iets leuks te beleven, met voor de kinderen ponyrijden, schminken, met de dieren knuffelen en een springkussen.

650 jaar Mastenbroek
Het thema van de IJsseldeltadag is 650 jaar polder Mastenbroek. Bij de tentoonstelling ‘Mastenbroek toen kunt u aan de hand van oude foto’s, verhalen en voorwerpen zien hoe de mensen vroeger leefden en werkten in de polder.

Zin in een dagje uit in de IJsseldelta?
Kom dan naar de IJsseldeltadag op zaterdag 24 mei en kijk op www.ijsseldeltadag.nl voor het complete programma. Haal de flyer met alle deelnemende bedrijven en een handig overzichtskaartje bij de Tourist Info Punten in de IJsseldelta (Zwolle, Kampen en Zwartewaterland). Er is ook een leuke IJsseldeltadag kleurwedstrijd. De kleurplaten worden binnenkort via scholen uitgedeeld maar zijn ook verkrijgbaar bij de Tourist Info Punten. Ook is de kleurplaat uit te printen op www.ijsseldeltadag.nl. De kleurplaat kan tijdens de IJsseldeltadag bij de deelnemende bedrijven ingeleverd worden. Er zijn mooie prijzen te winnen!

maandag 05 mei 2014

Dodenherdenking 2014

Traditiegetrouw hingen op 4 mei de vlaggen half stok bij het oorlogsmonument aan de Oudewetering. De families Holland en v/d Vegte verzorgden de vlaggen en de bloemen bij het monument waarvoor onze hartelijke dank

maandag 28 april 2014

Berendien Duitman winnares fotowedstrijd #MijnMastenbroek

Afgelopen vrijdag was het zo ver: de winnaar van de fotowedstrijd werd bekend gemaakt. In een goed gevuld Trefpunt maakte Gedeputeerde Theo Rietkerk bekend dat Berendien Duitman de fotowedstrijd #MijnMastenbroek had gewonnen. De winnende foto laat in één schitterend beeld de Mastenbroeker kerk, de Kerkwetering en de weidsheid van het landschap zien. Als winnares mocht zij samen met gedeputeerde Rietkerk de winnende foto onthullen die is opgehangen bij de Kruisvlietstate in het centrum van Mastenbroek. Ook werd hier het nieuwste informatiepunt in de IJsseldelta onthuld. Een prachtig bord waarop kort iets wordt verteld over het Nationaal Landschap IJsseldelta. Voor meer informatie kan men de qr-code scannen die op het bord staat.
Polderbelangen wil de provincie Overijssel en IJsseldelta Marketing hartelijk danken voor het realiseren van deze 2 mooie objecten!

maandag 28 april 2014

Aquaduct aan de Boxum krijgt langzaam vorm.

Nog steeds wordt er hard gewerkt aan het aquaduct bij de Boxum. Zo langzamerhand krijgt alles zijn definitieve vorm. Wie goed kijkt ziet dat naast de naam ook de jaartallen 1364 - 2014 in de beton zijn weergegeven. Via Klaas van de Vegte kregen we deze foto’s binnen, waarvoor onze hartelijke dank!

zaterdag 19 april 2014

Zing mee met het koor Mastenbroek 650 jaar!

Het ligt in de bedoeling om voor het 650 jaar bestaan van Mastenbroek een koor te vormen van en door Mastenbroekers.
Het koor zal een aantal nummers zingen in een jubileum kerkdienst op zondag 22 juni.
Het geheel zal onder leiding staan van Sienke van de Steege.
Uiteraard moet er ook gerepeteerd worden, de eerste repetitie is op vrijdag avond 9 mei om 20.00 uur in de Mastenbroeker kerk
Op die avond zullen de verdere data worden afgesproken.
Iedere inwoner van Mastenbroek of die onze polder een warm hart toedraagt is van harte uitgenodigd om mee te zingen.
Ook als u zich wat minder betrokken voelt bij de kerk alhier; schroom niet maar wees welkom.
Dus kun je zingen zing dan mee!!!
voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold van Ittersum of Henk Altena

woensdag 26 maart 2014

Jury fotowedstrijd #MijnMastenbroek aan het werk

De termijn voor het inzenden van foto's voor de fotowedstrijd "Mijn Mastenbroek" is verstreken. Woensdagmiddag 26 maart 2014 heeft een jury bestaande uit Herma van Gerner, Wim de Jonge, Hilbert Kroes en Margreet Palland de winnende foto uitgekozen. De foto's werden eerst beoordeeld op de herkenbaarheid voor de polder Mastenbroek. Om de foto op posterformaat af te drukken moet hij ook scherp en helder zijn. Er waren 60 foto's ingezonden.
De winnende foto wordt op vrijdag 25 april door Gedeputeerde Theo Rietkerk onthult op de Kruisvlietstate.

woensdag 26 maart 2014

Cursus vrijwillige weidevogelbescherming

De agrarische natuurvereniging Camperland organiseert op donderavond 3 april en zaterdagmorgen 12 april een cursus weidevogelbescherming voor vrijwilligers en agrariërs.

Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer deze nesten sparen. Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee.

Aan de deelname van de cursus zijn geen kosten verbonden. Opgave bij Joop Beens tel 038-3856347.

Deelname is beperkt!

Het hele artikel kunt u lezen op: http://www.zwartewaterkrant.nl/nieuws41254

foto: Herma van Gerner

zondag 23 februari 2014

Voortgang aan de boxum

Via een oud inwoner van Mastenbroek kregen we deze foto's binnen. Het afgelopen jaar is er veel veranderd op dit stukje Mastenbroek. Zo langzamerhand beginnen de contouren van het eindresultaat duidelijk te worden. Grappig om te zien dat de oude naam van dit kruispunt word vermeld.

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed