maandag 17 september 2012

19 september ledenvergadering Polderbelangen

De vereniging Polderbelangen houdt op 19 september haar jaarlijkse ledenvergadering.Tijdens deze vergadering zal verslag worden gedaan van het afgelopen verenigingsjaar. Voor de leden is er de mogelijkheid om met het bestuur van gedachten te wisselen over het wel en wee in de polder. Na de pauze zal de eerste aanzet worden gegeven voor het kroonjaar wat de Mastenbroeker Polder in 2014 te wachten staat: haar 650 jarige bestaan. Het bestuur van Polderbelangen is van mening dat dit niet onopgemerkt mag blijven en daarom willen we met de leden graag van gedachten wisselen over de invulling van dit heuglijke feit.
Alle leden en aspirant leden zijn van harte uitgenodigd om 20.00 uur in het Trefpunt!

maandag 27 augustus 2012

Najaarsmarkt / sap mobiel

Op 15 september organiseert Vereniging Dorpsbelangen 's Heerenbroek een najaarsmarkt. Op het parkeerterrein van de Kandelaar zijn de diverse verenigingen van ’s-Heerenbroek vertegenwoordigd met een marktkraam met diverse versnaperingen en activiteiten.
Als middelpunt van de markt komt de Welsumse Sap Mobiel naar ’s-Heerenbroek om appels en peren te persen tot een overheerlijke drank. Het verkregen sap wordt terplekke gewassen, versnipper, geperst en ge pasteuriseert. Het sap is dan twee jaar houdbaar (na openen 2 maanden) Het sap is 100% vruchtensap zonder enige toevoeging 100% echt vruchtensap en 100% pure smaak. Het sap wordt verpakt in 5 liter pakken met een handige tapkraan.

De markt start om 14:00 en duurt tot 18:00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging Dorpsbelangen.
Voor meer informatie over de sabmobiel www.welsumsesapmobiel.nl

maandag 27 augustus 2012

Oud-ijzeractie

De jaarlijkse oud ijzeractie komt weer bij u langs!
Namelijk Vrijdag 31 augustus 2012
De opbrengst van de oud-ijzeractie gaat naar V.V. ’s-Heerenbroek.

Voor info: Jan Erik Kroeze, 038-3557943.

maandag 27 augustus 2012

Vakantie Bijbel Klub (VBK)

In de laatste week van de zomervakantie wordt deze activiteit georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Mastenbroek en Zalk. De jongere jeugd (tot en met groep zeven van de basisschool) komen op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen samen in de schuur van de familie Van Ittersum Groenvoorziening in ’s Heerenbroek, terwijl de tieners van groep acht tot en met 14 jaar gaan kamperen bij de familie Altena, Bisschopswetering 71. Op de zondag na deze week wordt er in de kerken een afsluitende dienst gehouden.

Bron: http://hervormdmastenbroek.nl/vakantie-bijbel-klub

donderdag 23 augustus 2012
vrijdag 17 augustus 2012

Polderborrel zaterdag 1 september 2012

Zaterdag 1 sept 2012
14.30 – 16.30 uur
Theetuin Stadsland
Hasselterdijk 57 Zwolle

De commissie “Mastenbroek Gastvrij” nodigt u van harte uit voor de vierde Polderborrel. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

We zijn deze keer te gast bij Christian en Sylvia Meyer. Zij wonen aan de rand van de polder, aan de Hasselterdijk.
We kunnen daar genieten van hun prachtig aangelegde tuinen. U vindt er o.a. een grote moestuin, een snijbloementuin, een boomgaard, een poel en een schapenweide.
Kortom zeer de moeite waard om er een kijkje te nemen.

Er staat een bus ter bestrijding van de onkosten.

Contactpersoon: Corry vd Weerd tel. 3446428

zondag 12 augustus 2012

Subsidieaanvraag Streekeigen huis en erf kan tot 1 oktober 2012 worden aangevraagd

In het kader van de regeling 'Streekeigen Huis en Erf', kunnen erfeigenaren met erven langs de IJssel en het Zwartewater gratis advies krijgen bij de inrichting van hun erf en het opknappen van gebouwen en een financiële bijdrage in de uitvoering.
Heeft u een erf in het buitengebied van het rivierengebied en wilt u met uw erf aan de slag? Dan kunt u zich digitaal aanmelden tot 1 oktober 2012 via de website van Nationaal Landschap IJsseldelta.
Na het sluiten van de aanmeldingsperiode wordt zo spoedig mogelijk bepaald wie mee kan doen en krijgen alle aanmelders bericht over al dan niet deelname. Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met uw gemeente.

donderdag 02 augustus 2012

Jonge kerkuilen uitgevlogen

In de laatste week van juli zijn deze vier jonge kerkuilen uitgevlogen vanuit de nestkast in de schuur bij de familie van der Vegte aan de Nieuwe Wetering 19. De nestkast hangt hier nu negen jaar en werd al snel ontdekt door de kerkuilen. Sindsdien weten een paartje kerkuilen hier al jarenlang hun jongen groot te brengen. Dit jaar waren het er vier, een gemiddelde, andere jaren soms één meer of minder. Een enkel jaar komt het niet tot broeden, waarschijnlijk door een gebrek aan veldmuizen.
De vrijwilligers van de kerkuilenwerkgroep ‘Vliegvlug’ uit Meppel controleren elk jaar de kerkuilenkasten in de wijde omgeving en ringen de jongen. Er zijn nog meer kasten in de polder en ook daar zijn dit jaar jonge kerkuilen groot geworden.

maandag 23 juli 2012

Buurt aan Zet, Gemeente Kampen stelt € 25.000 beschikbaar voor buurtinitiatieven

De gemeente Kampen wil meer aandacht voor de sociale kant van het wonen en leven. Het gaat er dan om hoe mensen samen leven en wonen in een wijk én om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bewoners voor meer leefbaarheid in hun eigen wijk. Dit doet de gemeente door inwoners te stimuleren meer initiatieven te nemen voor hun wijk en hen op termijn ook meer zeggenschap te geven in hun wijk.
De gemeente Kampen slaat dus een nieuwe koers in en roept haar inwoners op om zelf met initiatieven te komen die eraan bijdragen dat het samen wonen en leven
in hun wijk verbeterd. Om dit te stimuleren stelt het college dit jaar voor het eerst geld beschikbaar voor het project ‘Bewonersinitiatieven leefbaarheid’. Met dit bedrag, van in totaal € 25.000, hoopt de gemeente dat Kampenaren, samen met hun buurt- en straatgenoten, op zoek gaan naar een mooi project om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Voorwaarde is wel dat het initiatief van bewoners zélf komt, dat het initiatief gedragen wordt door andere bewoners in de wijk en dat andere bewoners zich ook actief inzetten en meewerken aan het plan.
Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk of kern te verbeteren? Dan kunt u uw voorstel tot 14 september a.s. indienen. Dit kan bij uw eigen wijk of dorpsvereniging, bij de gemeentelijke wijkcoördinator Jan van der Vloet via
(038) 339 29 75 of j.vandervloet [at] kampen.nl of via het formulier op www.kampen.nl/buurtaanzet. Eind september wordt bekend gemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het project. Kijk voor inspirerende voorbeeldverhalen op www.kampen.nl/buurtaanzet .
bron: gemeente Kampen

maandag 23 juli 2012

Stimuleringsregeling kuilbeschermkleden Nationaal Landschap IJsseldelta

In de adviesraad van het Nationaal Landschap IJsseldelta is veelvuldig gesproken over plastic balen in het landschap en op erven. Het toenemend aantal heeft een steeds groter negatief effect op de beleving van het landschap en de kwaliteiten ervan. Vooropgesteld horen de plastic balen bij de huidige wijze van bedrijfsvoering. Toch wordt er aandacht gevraagd op de wijze waarop deze buiten of op het erf een plek krijgen.
Middels een stimuleringsregeling, voor de aanschaf van zwarte kuilbeschermkleden, worden agrariërs ondersteund in het meer uit het oog onttrekken van plastic balen. Deze regeling wordt aangeboden op initiatief van LTO Noord, afdeling west Overijssel en wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en Nationaal Landschap IJsseldelta. Agrariërs kunnen van deze regeling gebruik maken door kuilbeschermkleden aan te schaffen bij de firma De Groot in ‘s Heerenbroek tegen een korting van 50%. De looptijd van de eenmalige regeling duurt van 1 augustus tot en met 1 oktober. Per agrariër kunnen maximaal 4 kuilbeschermkleden aangeschaft worden. Contactpersoon voor de regeling is Wicher Aalberts (038-3557301).

Pagina's

Subscribe to Polder Mastenbroek Feed